Poprzednia

ⓘ Kategoria:Polscy dziennikarze naukowi
                                               

Bazyli Arciszewski

Bazyli Arciszewski – polski pedagog, profesor Akademii Połockiej, ksiądz rzymskokatolicki. Arciszewski wykładał język francuski na Akademii Połockiej w latach 1817–1818, w Witebsku 1818–1819 i w Mścisławiu 1819–1820. Po wypędzeniu jezuitów z Rosji skończył kierunek teologii we Francji, a następnie studiował filozofię w Gregorianum. Był wykładowcą w kolegium w Dôle 1824–1825, Bordeaux 1825–1827, Montrouge 1827–1828 i Chambery 1828–1831. W 1831 przybył do Małopolski Wschodniej. Wykładał filozofię w Tarnopolu 1833–1836 i retorykę w Starej Wsi 1836–1839. Następnie Arciszewski był kaznodzieją w ...

                                               

Ryszard Badowski

Ryszard Badowski – polski dziennikarz, podróżnik, operator filmowy, fotograf, pisarz, reporter, publicysta, autor programu telewizyjnego Klub sześciu kontynentów i Z kamerą wśród zwierząt. Współpracował z polskim wydaniem National Geographic. Pierwszy Polak, który dotarł na wszystkie sześć kontynentów. Autor ponad 100 filmów i kilkuset artykułów o tematyce podróżniczej oraz 16 książek. Zajmował się głównie odkryciami geograficznymi Polaków, oraz ich wkładem w kulturę i osiągnięcia cywilizacyjne innych narodów.

                                               

Magdalena Bajer

Jest córką Antoniego Falkiewicza. Po II wojnie światowej zamieszkała z rodzicami we Wrocławiu, w 1955 ukończyła studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1955–1960 pracowała w Ossolineum, w latach 1960–1968 we wrocławskiej rozgłośni Polskiego Radia, od 1968 do 1982 w rozgłośni warszawskiej. Równocześnie kierowała seriami wydawniczymi OMEGA wyd. Wiedza Powszechna – w latach 1973–1976 i Biblioteka Myśli Współczesnej wyd. Państwowy Instytut Wydawniczy – w latach 1976–1978. Od 1978 była członkiem redakcji tygodnika Polityka. W 1981 została prezesem Klubu Dziennikarzy Naukowyc ...

                                               

Stanisław Bajtlik

Zajmuje się popularyzacją nauki. Jest autorem kilkudziesięciu prac naukowych i kilkuset artykułów, programów radiowych i audycji telewizyjnych o charakterze popularnonaukowym oraz książki Kosmiczny alfabet. Artykuły popularne publikował m.in. w Świecie Nauki, Spectrum der Wissenschaft, Wiedzy i Życiu, Polityce, Gazecie Wyborczej, Postępach Fizyki, Młodym Techniku, Postępach Astronomii, Akademii. Był autorem całorocznego, codziennego cyklu audycji nadawanych w 2000 roku przez Polskie Radio Bis "Kosmiczne związki”. Wraz z Arkadiuszem Orłowskim prowadził w latach 2005-2007 program popularnona ...

                                               

Edwin Bendyk

Absolwent XL Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Warszawie oraz Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończył w 1989. Podczas studiów działał w niezależnych ruchach studenckich, był redaktorem studenckich pism drugiego obiegu, w tym związanych z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów "Miś” i "Grizzly”. Pracował jako dziennikarz m.in. tygodnika "Nowoczesność”, Polskiej Agencji Informacyjnej, "Życia Warszawy”, "Wiedzy i Życia”. Obecnie związany z tygodnikiem "Polityka”, gdzie jest publicystą działu naukowego. Zajmuje się problematyką cywilizacyjną, kwestiami moderniza ...

                                               

Marcin Bójko

W latach 80. XX w. był współpracownikiem miesięcznika komputerowego "Bajtek”. W 2000 roku zaczął pracę w dziale nauki "Gazety Wyborczej”, gdzie zajmował się tematyką komputerową i technologiczną oraz odkryciami matematycznymi i fizycznymi. Współredagował, a od 2001 roku kierował cotygodniowym dodatkiem "Komputer”, wtedy też przeniósł się do działu gospodarczego "Gazety”. W 2003 roku przeszedł do działu nauki tygodnika "Newsweek”. Rok później współtworzył czasopismo "Zoom” wydawane przez IDG Poland, poświęcone fotografii cyfrowej – formalnie piastował funkcję redaktora prowadzącego. W 2005 ...