Poprzednia

ⓘ Technik
Technik
                                     

ⓘ Technik

Technik – tytuł zawodowy, specjalista w zakresie odpowiedniej dziedziny wiedzy technicznej, mający zwykle średnie zawodowe wykształcenie.

                                     

1. Zdobycie tytułu technika

By otrzymać tytuł technika w Polsce, należy spełnić następujące warunki:

  • zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
  • posiadać wykształcenie średnie zawodowe i ogólne matura nie jest obowiązkowa,
  • ukończyć szkołę, która uczy danego zawodu technikum, szkoła policealna lub kwalifikacyjny kurs zawodowy,