Poprzednia

ⓘ Aspiracje
                                     

ⓘ Aspiracje

Aspiracje – zespół dążeń ukształtowanych na podstawie hierarchii wartości właściwych jednostce. Aspiracje zależą od samopoznania, samooceny i samookreślenia jednostki, a także od sytuacji społecznej. Jeśli jednostka trafnie określi swoją sytuację społeczną, potrafi także określić swoje aspiracje. Warto podkreślić, że aspiracje to dążenia, cele, do których jednostka dąży długotrwale, np. założenie rodziny, zdobycie określonego stanowiska, zawodu. Aspiracje są więc dążeniani jednostki, umotywowanymi możliwością ich realizacji.

"Aspiracje" są określone jako życzenia, pragnienia, zamierzenia dotyczące wyników własnego działania oraz osiąganych w przyszłości stanów związanych z wykonywaniem określonego zadania lub osiągnięciem jakiegoś celu.

Zdaniem W. Kopalińskiego aspiracja to dążenie do osiągnięcia czegoś, pragnienie dopięcia celu, dobicia się czego. Według A. Sokołowskiej to ogół pragnień i dążeń dotyczących osobistej przyszłości jednostki. Wincenty Okoń definiuje aspiracje jako dążenie do osiągnięcia zamierzonych celów, do realizacji jakichś ideałów życiowych. A. Janowski uważa je za w miarę trwałe i względnie silne życzenia jednostki dotyczące właściwości lub stanów, jakimi ma się charakteryzować jej życie w przyszłości, oraz obiektów, jakie w tym życiu będzie chciała uzyskać.

                                     

1. Klasyfikacje aspiracji

 • wysokie, niskie
 • życzeniowe, działaniowe
 • uświadomione, latentne
 • kierunkowane na stan, ukierunkowane na przedmiot
 • edukacyjne, ludyczne, zawodowe, do samokształcenia, społeczno - polityczne, prestiżu społecznego, odnoszace się do partnera, rodzinne, rekreacyjne, towarzyskie, ekonomiczne.
 • zawyżone, adekwatne, zaniżone
 • aktualistyczne, perspektywistyczne
                                     
 • społecznych można zaliczyć aspiracje kierownicze, aspiracje towarzyskie, aspiracje prestiżu społecznego oraz aspiracje prospołeczne. Aspiracje kierownicze to zamierzenia
 • aspiracja przydech w językoznawstwie Aspiracje w psychologii zespół dążeń jednostki Aspiracja zachłyśnięcie, przypadkowe pobranie z wdechem płynu
 • pozyskiwaniem zwolenników dla jakiejś idei. Aspiracje społeczne nadbudowane są nad motywami. Aspiracje również angażują człowieka w realizacji określonych
 • mających własne aspiracje do stałego członkostwa w Radzie. Ponadto, własnego stałego przedstawiciela w RB pragnie mieć Afryka. Największe aspiracje z tego kontynentu
 • Zespół aspiracji smółki ang. meconium aspiration syndrome, MAS powikłanie niedotlenienia wewnątrzmacicznego, polegające na aspiracji wód płodowych
 • międzynarodowy sukces i zdobywając przychylne opinie krytyki obrazem Wysokie aspiracje Laureat licznych nagród na europejskich festiwalach filmowych, m.in.
 • pierwszy w całej serii mogą kupić samochód. Wprowadzone zostały nowe aspiracje Pierwsza to Poszukiwanie Przyjemności, którą można dać Simowi podczas
 • powstały we Francji po wojnie francusko - pruskiej, określający francuskie aspiracje do odzyskania mocarstwowej roli politycznej oraz aneksji utraconych ziem
 • z którym jak dotychczas współpracowała przy sześciu filmach: Wysokie aspiracje 1988 Sekrety i kłamstwa 1996 Wszystko albo nic 2002 Vera Drake
 • mln. Językiem jest kataloński. Katalończyków cechowały i cechują silne aspiracje wolnościowe, głównie uzyskanie jak najdalej posuniętej autonomii w ramach
 • dzięki działaniom jednostki i grup zaspokajających potrzeby, realizujących aspiracje Przestrzeń jest społeczna, ponieważ: jest wytwarzana w procesie zbiorowym
 • Dottie Ingels. Samotna matka marzy o karierze w branży rozrywkowej. Jej aspiracje mają się wkrótce spełnić. Julie Kavner Dottie Ingels Samantha Mathis