Poprzednia

ⓘ Legat
Legat
                                     

ⓘ Legat

 • W Rzymie pierwotnie wysłannik – osoba, której zwierzchnik powierzył jakąś misję do wykonania we własnym zastępstwie np. poseł, przyboczny wodza naczelnego. W armii rzymskiej mianem legata łac. legatus legionis określano wysokiej rangi oficera wyznaczonego przez zwierzchników do dowodzenia pojedynczym legionem; wybierany przez wodza spośród senatorów, mógł także pod jego nieobecność dowodzić całą armią legatus pro praetore. Symbolem władzy legata było trzech liktorów z rózgami oraz toporami. W wyjątkowych wypadkach przyznawano mu nawet najwyższe wyróżnienie – odbycie triumfu.
 • W administracji – wysłannik cesarski, pełniący zwierzchnią władzę administracyjno-wojskową nad większym obszarem i podległy bezpośrednio cesarzowi.
 • Urzędnik honorowy reprezentujący rzymskiego władcę później także papieża na soborach, synodach, uroczystościach czy podczas różnych wydarzeń politycznych.
                                     

1. Legat papieski

 • Legat papieski, reprezentant papieża oddelegowany do Kościoła partykularnego lub do konkretnych zadań, albo do pełnienia misji dyplomatycznych zob. nuncjusz.
                                     

2. Legat w terminologii

 • W prawie rzymskim pojęcie legat odnosiło się do różnego rodzaju uroczystych zapisów testamentowych legatum.
 • W języku staropolskim tym słowem określano posła.
                                     
 • Bode, Dieter Eilts, Uwe Harttgen, Günter Hermann, Andreas Herzog, Thorsten Legat Lars Unger, Miroslav Votava, Thomas Wolter Klaus Allofs, Bernd Hobsch
 • mu wszystkie godności. W 1393 służył jako legat papieski we Florencji. Uczestniczył w konklawe 1404. Legat w Perugii 1405 - 1407 W 1408 przyłączył się
 • nią odtąd poprzez wikariuszy generalnych. Gubernator Marchii Ankońskiej i legat w Picenum od 1381. Kardynał - protoprezbiter od stycznia 1389. Brał udział
 • Severoliego, w nagrodę za co został udekorowany austriackim Orderem św. Stefana. Legat w Bolonii w grudniu 1824. Kardynał protodiakon od 1828 roku. Sekretarz Stanu
 • Kolegium Kardynałów legat papieski we Francji Giacinto Bobone 23 grudnia 1144 - kardynał diakon S. Maria in Cosmedin legat papieski w Hiszpanii Gerard
 • bulle papieskie między 8 marca 1132 a 6 maja 1149. Kilkakrotnie służył jako legat papieski w Hiszpanii, północnych Włoszech, południowej Francji i Niemczech
 • Humbald zm. 1149 kardynał i legat papieski. Jego imię jest podawane także jako Hubald. O jego pochodzeniu i życiu przed nominacją kardynalską nie
 • in Trastevere. Brał udział w konklawe 1352 i konklawe 1362. W 1355 był legatem Innocentego VI na Sycylii w celu administrowania wyspą w trakcie interregnum

Użytkownicy również szukali:

legat co to znaczy, legat inaczej, legat potocznie, legat testament, legat wojskowy,

...
...
...