Poprzednia

ⓘ Koalicja PiS-Samoobrona-LPR
Koalicja PiS-Samoobrona-LPR
                                     

ⓘ Koalicja PiS-Samoobrona-LPR

Koalicja PiS-Samoobrona-NKP-LPR – koalicja rządowa o profilu katolicko-narodowo-konserwatywno-ludowym powstała 5 maja 2006. Istniejąca do sierpnia 2007, z krótką przerwą na jesieni 2006. Początkowo do koalicji miały wejść tylko trzy ugrupowania: PiS, Samoobrona RP oraz byli posłowie LPR zrzeszeni w Narodowym Kole Parlamentarnym. Liderzy tych trzech ugrupowań podpisali umowę koalicyjną 28 kwietnia 2006. 5 maja 2006 do koalicji dołączyła Liga Polskich Rodzin. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom do koalicji nie weszło Polskie Stronnictwo Ludowe. Rząd miał większość w Sejmie, ponieważ koalicja gwarantowała głosy 238 posłów, a potrzeba ich 231.

Samoobrona RP w rządzie otrzymała 3 resorty: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Andrzej Lepper, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Anna Kalata i wyodrębnione z Ministerstwa Transportu i Budownictwa – Ministerstwo Budownictwa Antoni Jaszczak, następnie Andrzej Aumiller. Dla LPR przypadły dwa ministerstwa – Ministerstwo Edukacji Narodowej Roman Giertych oraz Ministerstwo Gospodarki Morskiej Rafał Wiechecki. Bogusław Kowalski z Narodowego Koła Parlamentarnego został natomiast wiceministrem transportu.

W podpisanej przez koalicjantów deklaracji programowej Solidarne państwo znalazły się założenia programowe koalicji i zadania, jakie przed sobą postawili jej twórcy. Wśród celów sojuszu PiS, Samoobrony RP, LPR i NKP znalazły się m.in.:

 • rozszerzenie ulg podatkowych,
 • wprowadzenie paliwa rolniczego,
 • realizacja programu Taniego Państwa,
 • likwidacja Wojskowych Służb Informacyjnych,
 • przeprowadzenie lustracji oraz lustracji majątkowej,
 • wprowadzenie sądów 24-godzinnych,
 • opracowanie Narodowego Programu Gospodarki Wodnej.
 • efektywna polityka prorodzinna,
 • powołanie Centralnego Biura Antykorupcyjnego,

We wrześniu 2006 w koalicji doszło do kryzysu, spowodowanego m.in. przez spór Andrzeja Leppera i Wojciecha Mojzesowicza o kształt polityki rolnej rządu, żądanie przez Samoobronę RP większego wpływu na resorty siłowe, służby specjalne i ministerstwo finansów oraz różnice zdań co do projektu budżetu na 2007.

W wyniku tego sporu, 22 września 2006 odwołany z rządu został wicepremier Andrzej Lepper a Klub Parlamentarny Samoobrony RP ogłosił wyjście z koalicji rządowej. Liderzy PiS usiłowali wówczas przekonać do poparcia rządu PSL oraz klub parlamentarny Ruchu Ludowo-Narodowego, złożonego głównie z byłych posłów LPR i Samoobrony RP. Tworzenie nowej większości prawdopodobnie zatrzymała afera taśmowa – ujawnione przez Renatę Beger nagrania, pokazujące jak liderzy PiS – m.in. Adam Lipiński proponowali posłom poparcie koalicji w zamian za korzyści takie jak stanowiska rządowe i miejsca na listach wyborczych.

16 października 2006 prezydent ponownie powołał Andrzeja Leppera na urząd wicepremiera i Samoobrona RP wróciła do koalicji. Ponowny kryzys we współpracy wywołała ponowna dymisja Andrzeja Leppera z dnia 9 lipca 2007. Miała ona związek z oskarżeniami wobec Leppera o udział w tzw. aferze gruntowej i akcji CBA, które zatrzymało pod zarzutem płatnej protekcji.

Nastąpił kilkutygodniowy spór Samoobrony RP z PiS dotyczący oceny akcji CBA, zakończony 13 sierpnia 2007, gdy Jarosław Kaczyński zerwał koalicję i odwołał z rządu wszystkich ministrów z LPR i Samoobrony RP.

                                     

1. Rząd Kazimierza Marcinkiewicza w dniu zaprzysiężenia 31 października 2005

 • Andrzej Mikosz – minister skarbu państwa
 • Ludwik Dorn PiS – minister spraw wewnętrznych i administracji
 • Stefan Meller – minister spraw zagranicznych, przewodniczący Komitetu Integracji Europejskiej
 • Piotr Woźniak PiS – minister gospodarki
 • Michał Seweryński – minister edukacji i nauki
 • Zbigniew Ziobro PiS – minister sprawiedliwości
 • Radosław Sikorski PiS – minister obrony narodowej
 • Krzysztof Michałkiewicz PiS – minister pracy i polityki społecznej
 • Kazimierz Michał Ujazdowski PiS – minister kultury i dziedzictwa narodowego
 • Zbigniew Wassermann PiS – minister, koordynator służb specjalnych
 • Grażyna Gęsicka – minister rozwoju regionalnego
 • Krzysztof Jurgiel PiS – minister rolnictwa i rozwoju wsi
 • Teresa Lubińska – minister finansów
 • Tomasz Lipiec – minister sportu
 • Jerzy Polaczek PiS – minister transportu i budownictwa
 • Zbigniew Religa Partia Centrum – minister zdrowia
 • Kazimierz Marcinkiewicz PiS – prezes Rady Ministrów
 • Jan Szyszko PiS – minister środowiska
                                     

2. Rząd Jarosława Kaczyńskiego w dniu zaprzysiężenia 14 lipca 2006

 • Radosław Sikorski bezpartyjny – minister obrony narodowej
 • Roman Giertych LPR – wiceprezes Rady Ministrów, minister edukacji narodowej
 • Przemysław Gosiewski PiS – minister-członek Rady Ministrów, przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów
 • Ludwik Dorn PiS – wiceprezes Rady Ministrów, minister spraw wewnętrznych i administracji
 • Stanisław Kluza bezpartyjny – minister finansów
 • Jerzy Polaczek PiS – minister transportu
 • Andrzej Lepper Samoobrona – wiceprezes Rady Ministrów, minister rolnictwa i rozwoju wsi
 • Rafał Wiechecki LPR – minister gospodarki morskiej
 • Zbigniew Wassermann PiS – minister-członek Rady Ministrów, koordynator służb specjalnych
 • Jan Szyszko PiS – minister środowiska
 • Anna Fotyga PiS – minister spraw zagranicznych, przewodnicząca Komitetu Integracji Europejskiej
 • Zbigniew Ziobro PiS – minister sprawiedliwości, prokurator generalny
 • Tomasz Lipiec PiS – minister sportu
 • Piotr Woźniak PiS – minister gospodarki
 • Anna Kalata Samoobrona – minister pracy i polityki społecznej
 • Kazimierz Michał Ujazdowski PiS – minister kultury i dziedzictwa narodowego
 • Grażyna Gęsicka w dniu zaprzysiężenia bezpartyjna, potem wstąpiła do PiS – minister rozwoju regionalnego
 • Jarosław Kaczyński PiS – prezes Rady Ministrów
 • Zbigniew Religa Partia Centrum – minister zdrowia
 • Michał Seweryński bezpartyjny – minister nauki i szkolnictwa wyższego
 • Wojciech Jasiński PiS – minister skarbu państwa
 • Antoni Jaszczak PSL i Samoobrona, z rekomendacji Samoobrony – minister budownictwa