Poprzednia

ⓘ Matura międzynarodowa
                                     

ⓘ Matura międzynarodowa

Matura międzynarodowa – część międzynarodowego programu edukacyjnego International Baccalaureate. Jest to dwuletni program nauczania na poziomie liceum ogólnokształcącego, realizowany w całości w języku angielskim, francuskim lub hiszpańskim, zakończony egzaminem maturalnym. W programie uczestniczy 2795 szkół w 143 krajach. Dyplom IB jest honorowany i uznawany za prestiżowy przez najlepsze uniwersytety na całym świecie.

                                     

1. Historia

Rozpoczęta w 1968 roku w Międzynarodowej Szkole w Genewie International School of Geneva, na początku tylko w języku angielskim i francuskim. Program został na początku tak zaprojektowany, aby posiadał obowiązkowe informacje oraz standardowy zbiór egzaminów dla uczniów z całego świata. Program miał dać uczniom prawdziwe międzynarodowe wykształcenie, które będzie motywowało studentów do rozumienia innych kultur, języków oraz nauki rozpatrywania problemów z różnych punktów widzenia. Szkoły, które początkowo oferowały maturę międzynarodową były przeważnie prywatnymi szkołami międzynarodowymi, ale była również mała ilość prywatnych narodowych instytucji. Od tego czasu prawie 50% wszystkich szkół IB są rządowymi instytucjami. Uczelnie oraz rządy narodowe zaczęły powoli akceptować maturę międzynarodową w latach 80 XX wieku. Akceptacja była powolna z powodu obaw przed utratą najlepszych uczniów z systemów narodowych. Dzisiaj większość uczelni rozpoznaje a nawet preferuje te egzaminy nad innymi takimi jak A-levels.

                                     

2. Zasady programu

Program maturalny w systemie IB trwa dwa lata w Polsce rozpocząć go mogą uczniowie po pierwszej klasie liceum ogólnokształcącego, składa się z sześciu kursów przedmiotowych, eseju oraz kursu z teorii wiedzy Theory of Knowledge. Całość kursów odbywa się w języku angielskim, francuskim lub hiszpańskim, w tym języku zdawany jest także egzamin maturalny z wyjątkiem oczywiście egzaminów z języków.

Szczegółowy rozkład i poziom kursów przedmiotowych ustala indywidualnie każdy z uczniów zgodnie z obowiązującymi zasadami. Trzy lub ewentualnie cztery z kursów należy zaliczyć na poziomie rozszerzonym Higher level – HL, pozostałe na poziomie podstawowym Standard level – SL. Sześć kursów przedmiotowych stanowią:

 • Nauki społeczne – geografia, historia, filozofia, ekonomia, psychologia, antropologia, politologia, zarządzanie, technika informatyczna w globalnym społeczeństwie ang. information technology in a global society, ITGS oraz religie świata. W przypadku historii na poziomie rozszerzonym istnieje rozgraniczenie między historią Ameryki, historią Europy, historią Afryki, historią zachodniej Azji oraz historią wschodniej i południowo-wschodniej Azji. Nauczany wariant najczęściej zależy od lokalizacji szkoły.
 • Drugi język – może lecz nie musi stanowić naukę od podstaw. Istnieją dwa rodzaje kursów języka obcego: Ab Initio stanowiący naukę od podstaw oraz B Standard level, Higher level będący kontynuacją nauki. Dla uczniów zdających maturę przed 2012 rokiem dostępny był również poziom A2, obejmujący naukę literatury danego języka. W grupie drugiej można również uczyć się drugiego języka na poziomie A1 język ojczysty.
 • Nauki doświadczalne – chemia, fizyka, biologia, informatyka, nauka o środowisku, nauka o zdrowiu i sporcie, technologia projektowania ang. design technology.
 • Nauki matematyczne – do wyboru matematyka na czterech poziomach zaawansowania: Mathematics: Analysis and Approaches SL, Mathematics: Analysis and Approaches HL, Mathematics: Applications and Interpretations SL oraz Mathematics: Applications and Interpretations HL.
 • Sztuka – nauki o teatrze, malarstwie, filmie, muzyce, tańcu. Uczeń może zamienić przedmiot nauczania z grupy szóstej na dowolny inny przedmiot z grupy 1, 2, 3, 4 lub 5 najczęściej dodatkowy język, chemia lub informatyka.
 • Język podstawowy – do wyboru ponad 80 języków, uczeń ma prawo wybrać język ojczysty; kurs obejmuje także literaturoznawstwo danego języka.

W niektórych szkołach możliwe jest wybranie trzech przedmiotów z trzeciej lub czwartej grupy przy opuszczeniu drugiej z nich za specjalnym pozwoleniem IBO ang. non-regular diploma lub zdawanie egzaminu z siedmiu przedmiotów ocena z jednego z nich jest wtedy prezentowana na specjalnym certyfikacie i równoważna z oceną maturalną.

Warunkami uzyskania dyplomu są ponadto:

 • Zaliczenie co najmniej 150 godzin zajęć CAS. W ramach CAS-u prowadzi się zajęcia sportowe, działalność artystyczną, społeczną itp.
 • Zaliczenie kursu teorii wiedzy TOK – Theory of Knowledge składającego się z około 100 godzin, mającego na celu naukę podstaw epistemologii oraz krytycznego myślenia u uczniów. Dodatkowo, uczeń musi napisać esej o objętości 1200–1600 słów na podany temat wybrany z listy sześciu tematów określonych przez IBO oraz przeprowadzić prezentację związaną z zagadnieniami teorii wiedzy na dowolnie wybrany temat.
 • Napisanie pracy EE – Extended Essay, najczęściej w języku wykładowym, o objętości do 4000 słów z dowolnie wybranego przedmiotu nauczanego w szkole niekoniecznie zdawanego na maturze. Temat jest dowolny, jednak wymagane jest przeprowadzenie własnych badań przez ucznia. Wymagane jest jednak pisanie pracy pod kierownictwem nauczyciela z danej szkoły.

Punkty otrzymane za Extended Essay i prezentację z teorii wiedzy pozwalają uzyskać wyższą ocenę na dyplomie. W przypadku gdy obie prace są najwyżej ocenione, uczeń otrzymuje trzy dodatkowe punkty do ostatecznej oceny. Bez dodatkowych punktów nadal można otrzymać dyplom, jeżeli oba wymagania zostaną spełnione i jedno z nich zostanie ocenione na co najmniej 2 od 2010 roku oba, jednak niemożliwe jest wtedy otrzymanie 45 punktów.

                                     

3. W Polsce

W Polsce program matury międzynarodowej realizowany jest od 1993 roku. Nauka w systemie IB jest, w szkołach publicznych, w większości przypadków, nieodpłatna uczeń ponosi jednak opłatę za sam egzamin, w 2008 roku ok. 2400 zł, realizuje ją 40 szkół:

 • II Liceum Ogólnokształcące im. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
 • Białystok
 • International School of Bydgoszcz
 • Bydgoszcz
 • IX Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy
 • III Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku
 • Gdańsk
 • Gdynia
 • III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
 • Gliwice
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu
 • Kalisz
 • Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza w Katowicach
 • Katowice
 • III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach
 • VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Kielcach
 • Kielce
 • International School of Kraków
 • British International School of Cracow
 • Kraków
 • VIII Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące
 • Kolegium Europejskie w Krakowie
 • Leszno
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lesznie
 • Lublin
 • Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Lublinie
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie
 • Szkoła Europejska w Łodzi
 • Łódź
 • IV Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Sczanieckiej w Łodzi
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Olsztynie
 • Olsztyn
 • Poznań
 • International School of Poznan
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu
 • Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Płocku
 • Płock
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie
 • Szczecin
 • Szczecin International School
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie
 • Tarnów
 • I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ignacego Paderewskiego w Wałbrzychu
 • Wałbrzych
 • I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Maharadży Jam Saheba Digvijay Sinhji w Warszawie Bednarska
 • Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Warszawie
 • XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Pawła z Tarsu w Warszawie
 • Meridian International School
 • American School of Warsaw
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Warszawie
 • International American School
 • The British School w Warszawie
 • Prywatne Liceum Ogólnokształcące nr 32 im. Jeana Monneta w Warszawie
 • Warszawa
 • II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Pawła Jasienicy
 • International European School of Warsaw
 • Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Nazaretanek nr 54 w Warszawie
 • V Liceum Ogólnokształcące im. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu
 • Liceum Ogólnokształcące EKOLA we Wrocławiu
 • Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu - International High School of Wroclaw
 • Wrocław


                                     

4. W Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii matura międzynarodowa jest coraz bardziej respektowanym systemem nauczania, z powodu małej konkurencyjności ocen z egzaminów takich jak A-level. Spowodowało to wprowadzenie nowej skali ocen do programu A-level. Agencja UCAS wprowadziła taryfę, która pozwala porównać wartość różnych typów egzaminów do IB. Z tego powodu wiele szkół takich jak King Edwards School Witley postanowiło, że nie będzie już nauczać systemem A-level lecz tylko systemem IB.