Poprzednia

ⓘ Kościół Chrześcijański „Słowo Wiary”
Kościół Chrześcijański Słowo Wiary”
                                     

ⓘ Kościół Chrześcijański "Słowo Wiary”

Kościół Chrześcijański "Słowo Wiary” – jedna z charyzmatycznych wspólnot chrześcijańskich. Jeden z reprezentantów Ruchu Wiary w Polsce. Wyznanie w 2016 roku liczyło 142 wiernych.

                                     

1. Historia

Kościół rozpoczął działalność w listopadzie 1998 roku w Gdyni, wpisany jest do rejestru kościołów i związków wyznaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji RP pod pozycją 156 data wpisu 4 sierpnia 2003 roku. Był powiązany z Gdyńską Szkołą Biblijną DOMATA od roku 1996 ponad stu absolwentów i osobami pastorów Larry’ego i Angeli Keeton wcześniej współpracujących ze służbą Kennetha E. Hagina, do roku 2009 byli głównymi pastorami Kościoła. Według stanu na styczeń 2013 posiada kilka społeczności na terenie Polski, a jego zwierzchnikiem był biskup Krzysztof Rompa.

Kościół w Gdyni to Organizator corocznych konferencji "Dni Chwały” w Gdyni, udział w których wielokrotnie wzięli zaproszeni goście zagraniczni, między innymi wychowanek znanego amerykańskiego kaznodziei Lestera Sumralla Buzzy Sutherlin oraz założyciel sieci szkół Domata – Mark Brazee w kwietniu 2006.