Poprzednia

ⓘ Lista hetmanów kozackich
                                     

ⓘ Lista hetmanów kozackich

Lista hetmanów kozackich

 • Iwan Kuckowicz Іван Куцкович-1602–1603
 • Paweł Pawluk Павло Павлюк – 1637
 • Zborowski Зборовський-1606
 • Krempski Кремпський – 1569
 • Ignacy Ihnatij Wasylewicz Ігнатій Василевич-1596–1597
 • Dymitr Barabasz Дмитро Барабаш-1617
 • Jakub Jakiw Ostrzanin Яків Остряниця – 1638
 • Stefan Stepan Kunicki Степан Куніцький, hetman prawobrzeżny – 1683–1684
 • Jakym Somko Яким Сомко, Hetman lewobrzeżny nakaźny – 1663
 • Tychin Bajbuza Тихін Байбуза-1597
 • Ilja Karaimowicz Ілья Караімович – 1638
 • Krzysztof Kosiński Криштоф Косинський-1591–1593
 • Gabriel Hawryło Krutnswicz Гаврило Крутнсвич – 1602–1603 z przerwami
 • Bohdan Chmielnicki Богдан Хмельницький-1648–1657
 • Iwan Bezpały Іван Безпалий, Hetman nakaźny – 1659
 • Iwan Skoropadski Іван Скоропадський, hetman lewobrzeżny – 1709–1722
 • Michał Mychajło Chanenko Михайло Ханенкоhetman prawobrzeżny 1669–1674
 • Jakub Jakiw Szach Яків Шах – 1576–1578
 • Stefan Stepan Wdowyczenko Степан Вдовиченко, hetman zaporoski – 1668
 • Iwan Petrażycki-Kulaha Іван Петражацький-Кулага – 1631–1632
 • Stefan Stepan Opara Степан Опара, hetman prawobrzeżny – 1665
 • Michał Doroszenko Михайло Дорошенко – 1625–1628
 • Daniel Danyło Apostoł Данило Апостол, hetman lewobrzeżny – 1727–1732
 • Michał Doroszenko Михайло Дорошенко – 1623–1628 z przerwami
 • Grzegorz Hryhorij Łoboda Григорій Лобода – 1594–1596z przerwami
 • Piotr Petro Suchowij Петро Суховій, hetman zaporoski prawobrzeżny 1668–1669
 • Grzegorz Hryhoryj Izapowicz Григорій Ізапович -1606
 • Iwan Brzuchowiecki Іван Брюховецький,Hetman lewobrzeżny – 1663–1668
 • Wojciech Czonowicki Войтих Чановицький -1590
 • Dymitr Dmytro Wiśniowiecki Дмитро Вишневецький-1550–1564
 • Olewczenko Олевченко-1606
 • Olifer Hołub Олифір Голуб – 1622–1623
 • Iwan Kosyj Іван Косий-1603
 • Grzegorz Hryhoryj Tysykynewicz Григорій Тискиневич -1610
 • Bohdan Mikoszyński Богдан Микошинський – lato 1594
 • Piotr Doroszenko Петро Дорошенко, hetman prawobrzeżny – 1665–1676
 • Tymoteusz Timofiej Orendarenko Тимофій Орендаренко – 1630–1631 i 1632–1633
 • Jacko Nerodycz-Borodawka Яцко Неродич-Бородавка – 1619–1621
 • Jerzy Chmielnicki Юрій Хмельницький, Hetman, a potem hetman prawobrzeżny – 1659–1663, 1677–1681
 • Zachar Kulaha Захар Кулага-1585
 • Iwan Mazepa Іван Мазепа, hetman lewobrzeżny – 1687–1709
 • Iwan Sulima Іван Сулима – 1633–1635
 • Samuel Zborowski Самійло Зборовський – 1581
 • Paweł Pawło Połubotok Павло Полуботок, hetman lewobrzeżny – 1722–1724
 • Iwan Samojłowycz Іван Самойлович, hetman lewobrzeżny – 1672–1687
 • Eustachy Daszkiewicz Остап Дашкович-1528–1533 przypuszczalnie
 • Damian Demian Mnohohryszny Демян Многогрішний, hetman lewobrzeżny – 1669–1672
 • Hryćko CzarnyГрицько Чорний-1624, 1628, 1629–1630
 • Kalenyk Andrijewicz Каленик Андрієвич- 1609–1610 i 1624–1625
 • Marek Żmajło i Pyrskij Пирський і Марко Жмайло – 1625
 • Filip Orlik Пилип Орлик, hetman prawobrzeżny na uchodźstwie – 1710–1742
 • Danyło Jermolenko Данило Єрмоленко, hetman lewobrzeżny nakaźny – 1665
 • Łukasz Łukian Czerniński Лукян Чорнинський-1578 i 1586
 • Maciej Matwij Szuła Матвій Шаула-1596
 • Michał Michajło i Cyryl Kirył Różyńscy Михайло і Кирик Ружинські – 1585
 • Dymitr Dmytro Hunia Дмитро Тимошович Гуня – 1638
 • Taras Fedorowicz Тарас Федорович-Трясило – 1630
 • Krzysztof Nieczkowski Криштоф Нечковський – lato 1596
 • Cyryl Kyryło Razumowski Кирило Розумовський, hetman lewobrzeżny -1750–1763
 • Iwan Wyhowski Іван Виговський – 1657–1659
 • Andrzej Andrij Didenko Андрій Діденко-1632
 • Sawa Kononowicz Сава Кононович – 1637
 • Samijło Kiszka Самійло Кішка-1600–1602
 • Michał Czajkowski 1854–1872, mirmiran – pasza kozaków sułtańskich
 • Samuel Samijło Samus Самійло Самусь, hetman prawobrzeżny nakaźny – 1692–1704
 • Bohdan Różyński Богдан Ружинський-1575–1576
 • Paweł Pawło Skoropadski Павло Скоропадський 1918
 • Tymoteusz Timofiej Orendarenko Тимофій Орендаренко – 1630–1631, 1632–1633
 • Piotr Petro Konaszewicz Sahajdaczny Петро Конашевич Сагайдачний -1614–1622 z przerwami
 • Piotr Petro Kalniszewski Петро Калнишевський, ataman koszowy ostatni 1764–1775
 • Wasyl Tomyłenko Василь Томиленко – 1636–1637
 • Przecław Lanckoroński Ляндскоронський Предслав-1516–1528 przypuszczalnie
 • Paweł Pawło Tetera Павло Тетеря, Hetman prawobrzeżny – 1663–1665
 • Jan Oryszowski Ян Оришовський – 1580 i 1585