Poprzednia

ⓘ Wyżyna Śląsko-Krakowska
Wyżyna Śląsko-Krakowska
                                     

ⓘ Wyżyna Śląsko-Krakowska

Wyżyna Śląsko-Krakowska – region położony na północ od doliny górnej Wisły, między Wyżyną Małopolską na wschodzie a Niziną Śląską na zachodzie. Stanowi asymetryczne wypiętrzenie tektoniczne, zawierające w podłożu paleozoiczne struktury fałdowe, w tym karbońską nieckę węglową, na których zalega monoklinalna płyta skał mezozoicznych, które zapadają się ku północnemu wschodowi, tworząc kilka progów denudacyjnych i subsekwentnych obniżeń. Wyżyna obniża się ku północy, gdzie starsze formacje geologiczne chowają się pod utwory czwartorzędowe Nizin Środkowopolskich. Od południa wyżyna opada uskokami ku obniżeniu podkarpackiemu, a od zachodu jej progi sięgają na Nizinę Śląską. Wznosi się na wysokość 200-500 m n.p.m. i zajmuje powierzchnię ok. 10.3 tys. km². Dzieli się na trzy makroregiony: Wyżynę Śląską, Wyżynę Woźnicko-Wieluńską i Wyżynę Krakowsko-Częstochowską. Jest jednym z głównych obszarów źródliskowych w Polsce.

Użytkownicy również szukali:

wyżyny śląsko - krakowska lubelska i kielecka to regiony wydobycia,

...
...
...