Poprzednia

ⓘ Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
                                     

ⓘ Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – największa uczelnia niepubliczna na Podkarpaciu. WSIiZ została powołana w 1996 r. Obecnie znajduje się w czołówce polskich uczelni niepublicznych o klasie międzynarodowej, studiuje tutaj ponad 7 tys. osób, z czego ok. 2 tys. obcokrajowców. Uczelnia posiada 28000 m² pow. dydaktyczno-biurowej. Oferuje kilkanaście kierunków na studiach I, II i III stopnia. Uczelnia z sukcesem prowadzi badania naukowe zarówno w obszarze nauk społecznych, jak i nauk ścisłych, przyrodniczych i medycznych. Posiada także bogatą sieć współpracy zarówno w Polsce, jak i za granicą.

                                     

1. Historia

Szkoła została powołana do istnienia decyzją Ministra Edukacji Narodowej w dniu 8 marca 1996 roku. W 2013 do uczelni została włączona Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Tyczynie.

                                     

2. Władze uczelni

Stan na dzień 1 października 2016 roku:

Prezydent: prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeusz Pomianek

Rektor: dr Wergiliusz Gołąbek

Prorektor WSIiZ ds. Nauki: prof. nadzw. dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka

Prorektor WSIiZ ds. Nauczania: dr hab. Andrzej Rozmus

Rzecznik Prasowy: dr Grażyna Bochenek

                                     

3. Rankingi

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od lat zajmuje czołowe miejsca w ogólnopolskich rankingach szkół wyższych. W międzynarodowym rankingu U-Multirank miejsce WSIiZ wśród krajowych liderów, zostało potwierdzone w ilości przyznanych wysokich ocen tj. bardzo dobry "A” i dobry "B” w kilkunastu kategoriach. WSIiZ sytuuje się również wysoko w prestiżowym polskim rankingu szkół wyższych "Perspektyw”. W kategorii niepubliczne uczelnie magisterskie WSIiZ okazała się najlepszą szkołą wyższą w Polsce południowo-wschodniej, jak i całej Polsce Wschodniej. W najnowszej edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych "Uczelnia Liderów” uczelnia uzyskała po raz kolejny prestiżowy tytuł "Uczelnia Liderów”.

                                     

4. Działalność badawcza

Specyfiką WSIiZ jest to, że z sukcesem prowadzi badania naukowe zarówno w obszarze nauk społecznych, jak i nauk ścisłych, przyrodniczych i medycznych. Na gruncie nauk społecznych istotna jest aktywność w obszarze nauk o medialnych m.in. wieloaspektowe badania nad zjawiskiem mediatyzacji różnych wymiarów życia społecznego. Ekonomiści współpracują z prawnikami i socjologami w badaniach rynku pracy czy zjawiska finansjalizacji, z sukcesem rozwija się działalność naukowa związana z bioinformatyką. W obszarze informatyki uczelnia posiada znakomite zespoły realizujące finansowane przez Narodowe Centrum Nauki badania nad sztuczną inteligencją i sieciami. Na Wydziale Medycznym prowadzone są badania laboratoryjne m.in. nad właściwościami antynowotworowymi ekstraktów roślinnych.

                                     

5. Kierunki studiów

 • Digital Media – studia II stopnia
 • Ekonomia – studia II stopnia
 • Programowanie – studia I stopnia
 • Grafika multimedialna – studia II stopnia
 • Psychologia w zarządzaniu – studia I stopnia
 • Administracja – studia II stopnia
 • Bezpieczeństwo w administracji publicznej – studia II stopnia
 • Fizjoterapia – jednolite studia magisterskie
 • Dziennikarstwo i public relations – studia I stopnia
 • Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna – studia II stopnia
 • Filologia angielska – studia I stopnia
 • Filologia angielska z językiem chińskim – studia I stopnia
 • Zarządzanie– studia I stopnia
 • Informatyka – studia inżynierskie I stopnia i studia II stopnia
 • Logistyka – studia I stopnia
 • Finanse i rachunkowość – studia I stopnia
 • Kosmetologia – studia I stopnia II stopnia
 • Biznes turystyczny – studia I stopnia
 • Dietetyka – studia I stopnia


                                     

6. Wydziały WSIiZ

 • Katedra Finansów
 • Katedra Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
 • Katedra Nauk Społecznych
 • Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Katedra Wzornictwa Przemysłowego
 • Katedra Filologii
 • Zakład Badań nad Szkolnictwem Wyższym
 • Katedra Ekonomii
 • Katedra Logistyki i Inżynierii Procesowej
 • Katedra Teorii Prawa i Badań nad Materialnymi Źródłami Prawa
 • Katedra Metod Ilościowych i Jakościowych
 • Katedra Nauk o Administracji
 • Katedra Grafiki Komputerowej
 • Katedra Zarządzania
 • Wydział Administracji i Nauk Społecznych
 • Katedra Systemów Ekspertowych i Sztucznej Inteligencji
 • Wydział Informatyki Stosowanej
 • Katedra Zastosowań Matematyki, Podstaw Informatyki i Technologii Edukacyjnych
 • Katedra Zastosowań Systemów Informatycznych i Zakład Programowania
 • Katedra Elektroniki i Telekomunikacji
 • Katedra Biologii Medycznej i Badań Translacyjnych
 • Katedra Fizjoterapii
 • Katedra Turystyki i Rekreacji
 • Komisja Bioetyczna
 • Katedra Zdrowia Publicznego i Chorób Cywilizacyjnych
 • Katedra Kosmetologii
 • Wydział Medyczny
 • Katedra Geografii


                                     

7. Jednostki międzywydziałowe WSIiZ

 • Centrum Transferu Innowacji i Przedsiębiorczości
 • Centrum Języków Nowożytnych
 • Centrum Usług Informatycznych
 • Rzeszowska Akademia Inspiracji
 • Centrum Turystyki i Rekreacji
 • Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct
 • Akademia 50+
 • Centrum Dokumentacji Europejskiej
 • Centrum Kultury i Języka Polskiego
 • Centrum Studiów Podyplomowych

Użytkownicy również szukali:

studia niestacjonarne wsiz rzeszów, wsiiz rzeszów progi punktowe, wsiz logowanie, wsiz rzeszów kierunki, wsiz rzeszów rekrutacja,

...
...
...