Poprzednia

ⓘ Fanatyzm
                                     

ⓘ Fanatyzm

Fanatyzm – postawa oraz zjawisko społeczne polegające na silnej wierze w słuszność jakichś poglądów politycznych, religijnych lub społecznych występujące w połączeniu ze skrajną nietolerancją wobec przedstawicieli odmiennych poglądów.

Po raz pierwszy określenia fanatici użyto wobec kapłanów bogini Bellony w Rzymie.

Fanatyzm religijny był na początku stanem ekstazy religijnej w czasie składania ofiar bogom. Obecnie przez fanatyzm religijny rozumiana jest postawa skrajnie nietolerancyjna z bezkompromisową żarliwością religijną. Zjawisko występowało w historii bardzo często i kierowało się często przeciw samemu fanatykowi np: samokastracja, biczowanie lub przeciw przedstawicielom innych religii, np: pogromy, dżihad, niszczenie obcych miejsc kultu oraz przedmiotów kultu, itp. wandalizm religijny.

                                     
  • fanatyk osoba, którą cechuje fanatyzm Fanatyk amerykański film z 2001 roku Fanatyk polski film z 2017 roku
  • publikacjach broni liberalizmu przed krytykami antyglobalistów i krytykuje fanatyzm religijny. Het einde van het BRT - monopolie Koniec monopolu Belgijskiego
  • Kościoła w życiu dawnej wsi polskiej, opisuje też obyczaje, przesądy, fanatyzm nietolerancję, okrucieństwo i ucisk feudalny. Pierwsze wydanie książki
  • Pisał realistyczne nowele oraz komedie satyryczne, w których piętnował fanatyzm religijny, despotyzm i zacofanie. Był on również autorem pism filozoficznych
  • Publicznego stały się jedną z ważniejszych przyczyn upadku jakobinów. Fanatyzm ideowy Robespierre a przerażał większość członków KOP poza Saint - Justem
  • miłości, której spełnieniu stają na przeszkodzie przesądy społeczne i fanatyzm członków arystokratycznych rodów. Tytułową postacią jest Stefania Stefcia
  • za l infâme przyjmuje się na ogół zabobony, przesądy, nietolerancję, fanatyzm religijny, nadużycia, religię wykorzystującą instrumenty państwowe, państwo
  • gościnnie: PT Bakacje Skit Bakacje gościnnie: Natural Dread Killaz Fanatyzm Zły dzień gościnnie: Jazzy Hiphopkryzja gościnnie: Tede Rap się zmienia
  • Psałterza wrześniowego są: sens wiary, znaczenie zła na świecie, bieda, fanatyzm prowadzący do ataków terrorystycznych, pogwałcenie Prawa Bożego, nadzieja
  • modnisiostwo, czyli plotkarstwo, manię pojedynkowania się, panegiryzm, fanatyzm religijny. Czasopismo adresowane było do kręgu wykształconych czytelników