Poprzednia

ⓘ DIN (fotografia)
                                     

ⓘ DIN (fotografia)

DIN – w fotografii, znormalizowana miara światłoczułości materiału fotograficznego. Stosowana w Europie od roku 1934, modyfikowana w latach 1957 i 1961. System bazuje na skali logarytmicznej; różnica trzech stopni DIN oznacza dwukrotną zmianę wartości czułości materiału fotograficznego, a to jest równoważne zmianie ekspozycji o 1 EV. I tak materiał fotograficzny o czułości 21°DIN jest dwukrotnie czulszy od materiału fotograficznego 18°DIN.

W Stanach Zjednoczonych odpowiednikiem skali DIN jest system ASA, którego nazwa jest akronimem American Standards Association. W systemie tym czułość materiału fotograficznego jest podawana w skali liniowej, czyli dwukrotnie większa liczba ASA oznacza podwojoną wartość czułości materiału fotograficznego np. film fotograficzny 100ASA ma dwa razy większą czułość niż film 50ASA.

Oba systemy łączy międzynarodowa norma ISO ang. International Organization for Standardization, która jednocześnie zastępuje system ASA. I tak w systemie ISO czułość materiału fotograficznego jest podawana następująco:

/ ° ISO

Przykłady: 50/18° ISO; 100/21° ISO; 200/24° ISO; 400/27° ISO zob. też czułość filmu.