Poprzednia

ⓘ Import
Import
                                     

ⓘ Import

Import – zakup towarów lub usług za granicą w celu wykorzystania ich na rynku wewnętrznym.

Zgodnie z przepisami prawa podatkowego w Polsce importem można określić zakup towarów lub usług w krajach spoza Unii Europejskiej np. Stany Zjednoczone, Chiny, przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju. W przypadku zakupu towarów lub usług w krajach Unii Europejskiej należy mówić o zakupie wewnątrzwspólnotowym. Mianem importu kapitału określa się również napływ kapitału do kraju z zagranicy.

Przy transakcji importu towarów, podatnik otrzymuje poza fakturą dokumenty celne SAD lub PZC:

  • Poświadczone Zgłoszenie Celne PZC, gdy zgłoszenie celne dokonywane jest w formie elektronicznej. Za moment otrzymania dokumentu PZC uznaje się moment jego pobrania ze strony organu celnego.
  • SAD, jeżeli zgłoszenie celne składane jest w formie papierowej.

Import towarów podzielony jest na procedurę uproszczoną i procedurę normalną ogólną. Przy procedurze uproszczonej, podatnik musi wykazać VAT zarówno po stronie zakupu i sprzedaży w deklaracji VAT za okres kiedy powstał dług celny. Natomiast przy procedurze ogólnej, podatnik zobowiązany jest do wpłacenia VAT bezpośrednio do urzędu celnego lub firmy dokonującej odprawy. Naliczony VAT podatnik wykazuje w deklaracji VAT po stronie zakupów, za okres w jakim powstał ten dług.