Poprzednia

ⓘ Lista Robinsona
Lista Robinsona
                                     

ⓘ Lista Robinsona

Lista Robinsonów – lista osób, które nie chcą otrzymywać wiadomości marketingowych – telefonicznie, pocztą elektroniczną, czy za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub faxu.

                                     

1. Listy w Polsce

W 2015 r. Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego uruchomiło serwis Lista Robinsonów oferujący zastrzeżenie adresu pocztowego, adresu e-mailowego i numerów telefonów, aby wyłączyć je z kontaktów nawiązywanych przez członków stowarzyszenia. Do prowadzenia analogicznych List Robinsona zobowiązane są agencje zajmujące się badaniami CATI ang. computer assisted telephone interviewing, zrzeszone w Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku. W tym przypadku dana agencja na żądanie respondenta wpisuje jego numer telefonu do bazy danych, wyłączając ten numer ze swoich dalszych kontaktów. Odmienny charakter ma Lista Robinsonów prowadzona przez System Informacji Marketingowej. Jest to serwis płatny. Zarejestrowane w bazie numery telefonów przekazywane są do różnych agencji badania rynku z zaleceniem zaprzestania kontaktów marketingowych. Serwis deklaruje podejmowanie nacisków na agencje, aby honorowały listę.