Poprzednia

ⓘ Program GLOBE
Program GLOBE
                                     

ⓘ Program GLOBE

Program GLOBE – światowy program, popularyzujący badania środowiska wśród uczniów szkół średnich i podstawowych. Program działa w ponad stu krajach. GLOBE oznacza G lobal L earning and O bservations to B enefit the E nvironment, czyli "Światowy program obserwacyjny i edukacyjny badania środowiska”.

Obecnie program jest prowadzony przez amerykańskie Stowarzyszenie Badań Atmosfery w Boulder, Kolorado University Corporation for Atmospheric Research UCAR i jest sponsorowany przez amerykańską Narodową Administrację ds. Oceanów i Atmosfery NOAA, amerykańską Narodową Agencję ds. Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej NASA i amerykańską Narodową Fundację na rzecz Nauki NSF.

                                     

1. Historia programu

 • 22 kwietnia 1994 – w trakcie obchodów Dnia Ziemi wiceprezydent USA Al Gore ogłosił decyzję o utworzeniu Programu GLOBE
 • 2005 – GLOBE ma 10 lat
 • 1995 – Program GLOBE rozpoczyna działalność
 • 22 kwietnia 1997 – Program GLOBE rozpoczyna swoją działalność w Polsce, na mocy umowy zawartej pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a NOAA
 • 2006 – wystartował GLOBE at Night – program dla uczniów szkół na całym świecie. Program polega na pomiarach jasności w trakcie obserwacji nocnego nieba, w celu zwrócenia uwagi społeczeństwa na problem zanieczyszczenia świetlnego. W pierwszej edycji w 2006 roku uczestniczyło 18 000 osób z 96 państw. Program jest powtarzany co roku.
 • 2003 – NASA powierzyła misję prowadzenia programu GLOBE stowarzyszeniu UCAR
                                     

2. Czym zajmuje się program GLOBE?

Program GLOBE ma za zadanie:

 • poprawić zrozumienie problemów środowiska wśród uczniów szkół średnich i podstawowych,
 • powiększyć liczbę pomiarów badawczych dotyczących badań środowiska, m.in. pomiarów atmosferycznych i oceanograficznych.

GLOBE umożliwia uczniom:

 • prowadzenie dziennika naukowego i wymiany danych przez Internet z innymi grupami GLOBE
 • współpracę z naukowcami i innymi studentami
 • nabycie umiejętności robienia notatek naukowych map, wykresów m.in. za pomocą interakcyjnych narzędzi na sieci
 • nauczenia się prowadzenia pomiarów atmosferycznych, hydrologicznych, fenologicznych lasy i gleby
                                     

3. Szkoły

W programie GLOBE uczestniczy ponad 24 000 szkół ze 112 krajów. Uczniowie uczestniczą w pomiarach i wysyłają wyniki przez sieć, dzięki temu tworzą światową sieć pomiarów dotyczących otoczenia. Ośrodek GLOBE przetwarza te dane i umieszcza je na sieci. Pomiary dotyczą czterech dziedzin: a atmosfera i klimat, b hydrologia, c pokrycie terenu, d gleba. Pomiary pomagają uczniom we współpracy z naukowcami w zrozumieniu otaczającego nas środowiska.

                                     

4. Strona naukowa

Naukowcy pracują nad programami programu GLOBE i starają się wykorzystywać dane do celów naukowych. Np. naukowcy z programów satelitarnych CALIPSO i Cloudsat z NASA uczestniczą w tym programie.

                                     

5. Fakty

 • Logo programu GLOBE przedstawia trzech studentów wykonujących pomiary
 • Od roku 1995 ponad 1.5 miliona studentów i 58 000 nauczycieli ze szkół średnich i podstawowych ze 112 krajów uczestniczyło w programie GLOBE
                                     

6. Program GLOBE w Polsce

Historia w Polsce

 • 1999 I Polskie GLOBE GAMES w Pińczowie
 • 2000 I Konferencja Dyrektorów Szkół Programu GLOBE w Warszawie
 • 2001 Międzynarodowe Warsztaty Programu GLOBE w Polsce – z udziałem naukowców amerykańskich w Serocku
 • 1998 Udział koordynatora krajowego w Międzynarodowym szkoleniu GLOBE – Samos, Grecja
 • 1999 I Warsztaty szkoleniowe Programu GLOBE w Miedzeszynie
 • .
 • 1999 Powołanie Rady Naukowej Programu GLOBE w Polsce
 • 1997 Spotkanie warsztatowe dla 11 szkół pilotażowych
 • 17 lipca 1997 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej powierzyło koordynację Programu w Polsce Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa
                                     

6.1. Program GLOBE w Polsce Członkowie Polskiej Rady Naukowej Programu GLOBE

 • prof. dr hab. inż. Jarosław Napiórkowski, Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
 • dr Wojciech Kwasowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Rolnictwa i Biologii, Katedra Nauk o Środowisku Glebowym
 • Maria Andrzejewska, Centrum UNEP/GRID-Warszawa
 • dr hab. Krzysztof Markowicz, Zakład Fizyki Atmosfery, Instytutu Geofizyki Wydziału fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
 • Magdalena Machinko-Nagrabecka oraz Elżbieta Wołoszyńska-Wiśniewska, Centrum UNEP/GRID-Warszawa
 • dr Anna Namura-Ochalska, Instytut Botaniki, Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warszawskiego
                                     

6.2. Program GLOBE w Polsce Koordynatorzy Programu GLOBE w Polsce

07.1997 – 05.1998 – Teresa Gałczyńska i Olgierd Puchalski, Centrum UNEP/GRID-Warszawa

1998-2015 – Magdalena Machinko-Nagrabecka, Centrum UNEP/GRID-Warszawa

od 2015 – Elżbieta Wołoszyńska-Wiśniewska, Centrum UNEP/GRID-Warszawa