Poprzednia

ⓘ Advanced planning and scheduling
                                     

ⓘ Advanced planning and scheduling

Advanced planning and scheduling – klasa zaawansowanych systemów informatycznych, stanowiących rozwinięcie systemu ERP, a pozwalający wykonywać złożone operacje planistyczne i symulacyjne wraz z optymalizacją. Oryginalny koncept APS powstał w USA w latach 90. XX wieku i jest wciąż rozwijany.

                                     

1. Opis APS

 • system planujący produkcję w oparciu jednocześnie na dostępnych materiałach i zapotrzebowaniu
 • technologia używana do planowania "łańcucha zapotrzebowań” oraz pomagająca przy podejmowaniu decyzji w jednostce produkcyjnej.
 • system optymalizujący sterowanie procesami wytwarzania
 • system i metodologia, w której podejmowanie decyzji jak np. planowanie, kolejkowanie w przedsiębiorstwach, zsynchronizowanie różnych sekcji, prowadzi do pełnej optymalizacji.
                                     

2. Zakres funkcji APS

 • Ulepszenie możliwości dostawczych
 • Optymalizacja algorytmów obsługujących i zajmujących się ograniczeniami wraz z uwzględnieniem celów biznesowych.
 • Położenie nacisku na działanie w pamięci jako programy rezydentne oraz bazy danych w celu możliwości tworzenia planów i rozkładów w trybie rzeczywistym.
 • Podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym
 • Przewidywanie zapotrzebowań klientów
 • Usuwanie niepotrzebnych nadwyżek magazynowych
                                     

3. Zastosowanie APS

 • Przy procesach wymagającej częstych zmian w rozkładzie i planie produkcji, których nie da się wcześniej przewidzieć
 • Przy produktach wymagających wielu komponentów lub skomplikowanych procesów wytwarzania
 • Produkcji na zamówienie
 • Ogólnie w celu zmniejszenia kosztów, optymalizacji czasu produkcji i procesów z nią związanych.
 • Przy produkcji wielu różnych produktów w jednej fabryce
                                     

4. Wady

 • Długi czas instalowania aplikacji APS
 • Duży koszt wykupienia licencji i wdrożenia APS kilkaset $ do ok. 500.000$
                                     

5. Zalety

 • Zwrot kosztów zakupu APS dzięki podejmowaniu lepszych decyzji w procesie inwestycyjnym
 • Użyteczność w środowiskach, w których gorzej radzą sobie prostsze algorytmy, ze względu na inne rozłożenie priorytetów
 • Łatwość integracji z innymi systemami takimi jak: Enterprise Resources Planning lub Plant Information System

Przykładowym rozwiązaniem mającym na celu usprawnienie zaawansowanego planowania i harmonogramowania produkcji jest APS 4FACTORY od firmy DSR S.A, które jest również współtwórcą