Poprzednia

ⓘ Andrzej Bartnicki
Andrzej Bartnicki
                                     

ⓘ Andrzej Bartnicki

Ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim w 1957 roku. Następnie rozpoczął pracę w Instytucie Historycznym UW, gdzie doktoryzował się w 1966 i habilitował w 1973. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 1981 roku.

Zajmował się m.in. dziejami kolonializmu europejskiego w XIX i XX wieku, historii Afryki, ze szczególnym uwzględnieniem Etiopii. Znawca historii dyplomacji, a zwłaszcza polityki zagranicznej Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. W 1976 roku współtworzył, a następnie w latach 1976–1979 kierował Ośrodkiem Studiów Amerykańskich UW. Z jego inicjatywy w 1976 roku powstało czasopismo "American Studies”, poświęcone szeroko rozumianej problematyce amerykanistycznej.

W 1994 we współpracy z Towarzystwem Naukowym "ATENA” i przy wsparciu władz lokalnych, zorganizował Wyższą Szkołą Humanistyczną w Pułtusku. Był też jej pierwszym rektorem, aż do śmierci w 2004 roku. Doprowadził uczelnię, prowadzącą w początkowym okresie jedynie studia licencjackie, do uzyskania prawa nadawania stopni naukowych doktora w dziedzinie historii i nauki o polityce.

W czerwcu 1997 otrzymał tytuł honorowego obywatela Pułtuska. Jego imię nosi również Biblioteka Główna AH w Pułtusku.

Pochowany w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie kwatera 31C-tuje-16.

                                     

1. Uczniowie

Do grona jego uczniów należą: Henryk Bułhak, Zbigniew Kwiecień, Michał Leśniewski, Krzysztof Michałek, Lidia Milka-Wieczorkiewicz, Joanna Modrzejewska-Leśniewska, Lidia Mularska-Andziak, Halina Parafianowicz, Mikołaj Szczepkowski, Andrzej Szcześniak, Bogusław Winid.

                                     

2. Wybrane publikacje

Autor i redaktor kilkudziesięciu książek, m.in.:

  • Konflikty kolonialne, 1869-1939, Warszawa 1971;
  • Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki, t.I-V, współred., współaut. Warszawa 1995,
  • Historia Afryki do początku XIX wieku, współred., współaut. Wrocław 1996,
  • Pierwszy front II wojny światowej. Konflikt włosko-etiopski, 1935-1936, Warszawa 1971,
  • Walka o Morze Czerwone, 1527-1868, Warszawa 1993,
  • Walka o Mandżurię. Z dziejów ekspansji kolonialnej na dalekim Wschodzie, Warszawa 1965,
  • Zarys dziejów Afryki i Azji. Historia konfliktów 1869-2000, 2000.
  • Egipt i Sudan w polityce Wielkiej Brytanii, 1882-1936, Warszawa 1974,
  • Traktat wersalski. Narodziny systemu wersalsko-waszyngtońskiego, Warszawa 1967,
  • Historia Etiopii, współautor Wrocław 1971, II wyd. 1987,