Poprzednia

ⓘ Psychologiczna teoria decyzji
                                     

ⓘ Psychologiczna teoria decyzji

Psychologiczna teoria decyzji jest systemem twierdzeń o zachowaniu się człowieka w czasie rozwiązywania zadań decyzyjnych. Przy analizie i wyjaśnianiu czynności, jakie człowiek podejmuje w procesie decyzyjnym, uwzględnia się strukturę zadań decyzyjnych oraz strukturę cech decydenta. Wykorzystuje rezultaty badań empirycznych w celu tworzenia modeli matematycznych opisujących procesy decyzyjne.

                                     
  • Teoria symbolicznej konwergencji SCT ogólna teoria komunikacji, która wyjaśnia zjawisko pojawiania się spójności danej grupy, składającej się ze wspólnych
  • Uznanie zyskała teoria przedstawiająca człowieka jako naiwnego naukowca naive scientist który tworzy własne teorie psychologiczne a następnie sprawdza
  • racjonalny, a teorie ekonomiczne powinny uwzględniać brak racjonalizmu człowieka w podejmowaniu decyzji ekonomicznych. Osobny artykuł: Teoria racjonalnego
  • nakaz do działania zgodnego z jej treścią Augustynek, 1989 Sugestia psychologiczna to proces, w którym idea myśl jest indukowana lub przyjęta przez drugiego
  • Dlatego istnieje kilka teorii związku przyczynowego: teoria ekwiwalencji teoria adekwatności adekwancji teoria relewancji teoria społecznie niebezpiecznego
  • pragmatycznej okazują się pojęcia teorii decyzji szczególnie zaś pojęcie wartościowania działań podjętych w wyniku decyzji Takie wartościowanie jest odbiciem
  • publicznego gra w teorii gier i ekonomii eksperymentalnej. W podstawowej postaci uczestniczące osoby podejmują w sekrecie decyzję jak wiele z prywatnych
  • Zdecydowanie dąży się do normatywnej teorii winy, która oparta jest na jej obiektywizacji. Dodatkowo, teoria psychologiczna nie ma zastosowania do winy nieumyślnej
  • burżuazyjny. Przeciwstawiano jej teorię prawa szczególnie w wersji marksistowskiej mającej mieć charakter naukowy. Teoria i filozofia prawa wypracowały

Użytkownicy również szukali:

...
...
...