Poprzednia

ⓘ Mariusz Załucki
                                     

ⓘ Mariusz Załucki

Mariusz Załucki – polski prawnik, profesor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Rzeszowskiego i Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, specjalności naukowe: prawo cywilne, prawo własności intelektualnej, prawo międzynarodowe prywatne.

                                     

1. Życiorys

W 2001 ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. W 2006 na podstawie napisanej pod kierunkiem Ryszarda Skubisza rozprawy pt. Licencja na używanie znaku towarowego. Studium prawnoporównawcze otrzymał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa. W 2013 na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Wydziedziczenie w prawie polskim na tle porównawczym uzyskał na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa, specjalność: prawo cywilne, prawo własności intelektualnej. W 2019 prezydent RP nadał mu tytuł naukowy profesora nauk społecznych.

Jest nauczycielem akademickim - profesorem Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych. Pracował jako profesor nadzwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, oraz jako profesor wizytujący na kilku zagranicznych uniwersytetach.

Wybrano go na członka Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk kadencji 2020–2023. Jest także członkiem Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Umiejętności.