Poprzednia

ⓘ Ryszard Barczyński
                                     

ⓘ Ryszard Barczyński

Ryszard Jan Barczyński – polski naukowiec, inżynier, specjalista z dziedziny fizyki ciała stałego i elektronicznych technik pomiarowych. Profesor Politechniki Gdańskiej w Katedrze Fizyki Ciała Stałego na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.

                                     

1. Życiorys

W 1976 ukończył IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu. Tytuł zawodowy magistra inżyniera uzyskał w 1981 w Instytucie Fizyki na Politechnice Gdańskiej. Po ukończeniu studiów podjął pracę na Politechnice Gdańskiej, od 2012 roku pełni funkcję prodziekana ds. Pracy i rozwoju na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.

W 1990 uzyskał doktorat, a w 2009 habilitację na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. W 2014 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego. Odbył staże na Uniwersytecie w Camerino Włochy oraz Uniwersytecie w Patras Grecja. Autor ponad 100 publikacji na temat fizyki ciała stałego, nanotechnologii oraz inżynierii materiałowej.

Aktywny popularyzator fizyki i nauk technicznych, organizator licznych imprez popularnonaukowych, w tym wykładów dla Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Akademii 30+, Bałtyckiego Festiwalu Nauki oraz Pomorskiego Festiwalu Nauki. Był w Okręgowym Komitecie Organizacyjnym Olimpiady Fizycznej. Pełnił funkcję wydziałowego koordynatora festiwali nauki, obecnie pełni funkcję koordynatora ogólnouczelnianego. Przez wiele lat opiekował się studenckim kołem naukowym.

Jest autorem wielu opracowań i projektów, dla takich firm jak: Microsytem Gdańsk, InfoService Gdańsk, KiB Communications Gdynia, SWiS ExE Gdańsk, Crosscom oddział polski firmy amerykańskiej oraz KiG Tczew. Członek Polskiego Towarzystwa Fizycznego oraz Polskiego Towarzystwa Symulacji Komputerowych.

                                     

2. Nagrody i odznaczenia

  • Medal im. Ignacego Adamczewskiego
  • Medal Heweliusza
  • Srebrny Krzyż Zasługi
  • Liczne nagrody Rektora PG za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną
  • Nagroda Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego za działalność popularyzatorską
  • Medal Komisji Edukacji Narodowej