Poprzednia

ⓘ Harcerski Klub Łączności SP5ZIP
Harcerski Klub Łączności SP5ZIP
                                     

ⓘ Harcerski Klub Łączności SP5ZIP

Harcerski Klub Łączności SP5ZIP im. hm. Wacława Łukaszewicza SP5WL – jednostka specjalnościowa Związku Harcerstwa Polskiego, działająca na terenie Hufca ZHP Warszawa-Żoliborz, z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 223. Jeden z najprężniej działających klubów łącznościowych w Chorągwi Stołecznej.

                                     

1. Historia i osiągnięcia

HKŁ SP5ZIP został powołany 18 marca 1997 rozkazem komendanta Hufca ZHP Warszawa-Żoliborz jako HKŁiRS, pierwszym kierownikiem HKŁ SP5ZIP został Grzegorz Kobryń. W dniu 10 grudnia 1997 Państwowa Agencja Radiowa wydała zezwolenie kategorii II dopuszczające pracę na częstotliwościach 144-146 MHz i 430-440 MHz.

Kierownicy HKŁ SP5ZIP

Poniżej przedstawiono chronologiczny wykaz kierowników HKŁ SP5ZIP:

Osiągnięcia HKŁ SP5ZIP w zawodach krótkofalarskich

HKŁ SP5ZIP ma na swoim koncie ponad 25 wyników w pierwszej trójce w polskich zawodach krótkofalarskich. Poniżej przedstawiono ich wykaz oraz ilościowe zestawienie miejsc za poszczególne zawody:

Akcje dyplomowe i zawody krótkofalarskie organizowane przez HKŁ SP5ZIP

  • Akcja Dyplomowa "Harcerska Akcja Letnia”
  • Akcja Dyplomowa z okazji 100 lecia Harcerstwa Polskiego
  • Akcja Dyplomowa z okazji 100 lecia Związku Harcerstwa Polskiego
  • Memoriał hm. Wacława Łukaszewicza
                                     

2. Specyfika i funkcjonowanie

Podstawa prawna funkcjonowania

Podstawą prawną działania HKŁ SP5ZIP są Statut Związku Harcerstwa Polskiego oraz Instrukcja tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego. Dokumentem wewnętrznym, definiującym strukturę organizacyjną HKŁ SP5ZIP jest Regulamin Pracy Harcerskiego Klubu Łączności SP5ZIP im. hm. Wacława Łukaszewicza. W dokumencie tym podano iż:

  • bezpośrednim zwierzchnikiem kierownictwa klubu jest komendant Hufca ZHP Warszawa-Żoliborz
  • praca krótkofalarska klubu odbywać się może z mocą wyjściową do 500W Pozwolenie Radiowe nr 1/K/B/2017 kategorii 1
  • jednostką organizacyjną ZHP posiadającą osobowość prawną i reprezentującą klub w umowach cywilno-prawnych jest Chorągiew Stołeczna ZHP

Struktura organizacyjna

Poniżej przedstawiono strukturę organizacyjną HKŁ SP5ZIP:

Operatorzy odpowiedzialni

Poniżej przedstawiono wykaz operatorów odpowiedzialnych HKŁ SP5ZIP:

                                     

3. Ciekawostki

  • Cała kadra klubu, posiada uprawnienia elektryczne, wykonała m.in. instalację elektryczną w lokalu Hufca ZHP Warszawa-Żoliborz, co zostało odnotowane w rozkazie komendanta hufca w formie pochwały dla dwóch jej przedstawicieli.