Poprzednia

ⓘ Muzeum Enigmy w Poznaniu
Muzeum Enigmy w Poznaniu
                                     

ⓘ Muzeum Enigmy w Poznaniu

Muzeum Enigmy w Poznaniu, także Centrum Szyfrów Enigma – przyszłe muzeum, poświęcone maszynie szyfrującej "Enigma” i trzem polskim kryptologom, Marianowi Rejewskiemu, Henrykowi Zygalskiemu i Jerzemu Różyckiemu, usytuowane w budynku dawnego Collegium Historicum, obecnie Collegium Martineum na rogu ulic Święty Marcin i Tadeusza Kościuszki w Poznaniu. Pierwotnie budynek pełnił rolę siedziby Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Następnie gmach służył Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza.

                                     

1. Opis

Muzeum jest wspólnym przedsięwzięciem Miasta Poznań i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Realizację budowy muzeum powierzono trzem przedsiębiorstwom: ATREM S.A., Firmie Budowlanej Eugeniusza Dota i New Amsterdam Sp. z o.o., które wygrały przetarg na budowę muzeum, ogłoszony w czerwcu 2019 roku.

Projekt budowy muzeum realizowany jest w ramach Działania 4.4 "Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

                                     

2. Historia

Pierwotnie stał w tym miejscu gmach zbudowany w latach 1843–1847, w którym mieściła się intendentura wojskowa dowództwa V Korpusu Armijnego Cesarstwa Niemieckiego niem. Königliche Intendantur des V Armeekorps.

Po I wojnie światowej w budynku ulokowano dowództwo 14. Dywizji Piechoty. Część pomieszczeń wykorzystywała poznańska filia wojskowego Biura Szyfrów Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, gdzie pracowali trzej kryptolodzy Marian Rejewski, Henryk Zygalski i Jerzy Różycki.

Po wybuchu II wojny światowej budynek wykorzystywany był przez armię niemiecką. Po zakończeniu działań wojennych budynek był poważnie uszkodzony i w 1948 roku postanowiono nie odbudowywać zniszczonego gmachu, tylko postawić nowy obiekt dla siedziby wojewódzkich władz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, która mieściła się w budynku do 1990 roku. Następnie budynek przekazano Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza na potrzeby Wydziału Historycznego, który funkcjonował w nim do 2015 roku i został przeniesiony na Morasko.