Poprzednia

ⓘ Uniwersytet w Sopronie
Uniwersytet w Sopronie
                                     

ⓘ Uniwersytet w Sopronie

Uniwersytet w Sopronie – węgierska publiczna uczelnia wyższa.

Poprzednikiem uczelni była szkoła górnictwa i metalurgii Bergschule, założona przez Karola III w Selmecbánya niem. Schemnitz w 1735 roku. W 1762 roku Maria Teresa Habsburg nadała szkole rangę akademii Bergakademie. Od 1846 roku do programu nauczania włączono również leśnictwo. Nauczanie zawieszono w latach 1848–1849, w okresie powstania węgierskiego. W 1867 roku, po utworzeniu Austro-Węgier zmieniono język wykładowy z niemieckiego na węgierski, a uczelnię przemianowano na Królewską Węgierską Akademię Górnictwa i Leśnictwa Magyar Királyi Bányászati és Erdészeti Akadémia.

W 1920 roku, na mocy traktatu w Trianon, gdy północne Węgry wraz z Selmecbánya obecnie Bańska Szczawnica, znalazły się w granicach Czechosłowacji, uczelnia została przeniesiona do Sopron. W 1922 roku została ona przemianowana na Węgierskie Królewskie Kolegium Górnictwa i Leśnictwa. W 1934 roku kolegium zostało włączone w struktury Uniwersytetu Techniczno-Ekonomicznego w Budapeszcie jako Wydział Górnictwa, Metalurgii i Leśnictwa.

W 1949 roku węgierskie Zgromadzenie Narodowe zadecydowało o utworzeniu w Miszkolcu Uniwersytetu Przemysłu Ciężkiego. W jego skład weszły wydziały górnictwa i metalurgii przeniesione z Sopron, a także nowo utworzony Wydział Inżynierii Mechanicznej.

Wydział Leśnictwa działał od 1952 roku jako Kolegium Leśnictwa. W 1956 roku, po upadku powstania węgierskiego znaczna grupa studentów i wykładowców opuściła Węgry. Wielu z nich wyjechało do Kanady, gdzie utworzyli Sopron Division na Wydziale Leśnictwa przy University of British Columbia.

Od 1957 roku poszerzono ofertę edukacyjną Kolegium o nauki o drewnie, a w 1962 roku przemianowano je na Uniwersytet Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego Erdészeti és Faipari Egyetem. W 1996 roku zmieniono nazwę na Uniwersytet w Sopron. W roku 2000 uczelnię rozbudowano i przemianowano na Uniwersytet Węgier Zachodnich Nyugat-Magyarországi Egyetem. Do uczelni dołączono wówczas ośrodki zamiejscowe w Győr i Mosonmagyaróvár, a w 2008 roku także w Szombathely. W 2017 roku uczelnię ponownie przemianowano na Uniwersytet w Sopronie.

                                     

1. Struktura organizacyjna

W skład uczelni wchodzą następujące jednostki:

  • Wydział Sztuki
  • Wydział Leśnictwa
  • Wydział Ekonomii
  • Wydział Nauk o Drewnie
  • Wydział Pedagogiczny im. Elka Benedeka
  • Wydział Nauk Przyrodniczych