Poprzednia

ⓘ Menzura (pojedynek)
Menzura (pojedynek)
                                     

ⓘ Menzura (pojedynek)

Menzura – tradycyjny rytuał, wywodzący się z pojedynku.

Podczas menzury stają przeciw sobie członkowie dwóch różnych korporacji akademickich. Stosuje się wyłącznie ostrą broń białą. Przebieg menzury jest ściśle ustalony w kodeksach.

Pojęcie wywodzi się od łacińskiego mensura – "odmierzenie", co nawiązuje do stałego odstępu pomiędzy przeciwnikami podczas starć.

Kodeksy menzurowe, jak i wybór broni są różne w zależności od miasta uniwersyteckiego. Obecnie podczas menzur stosuje się bandaże i osłony uniemożliwiające zadanie śmiertelnego obrażenia. Broń jest dezynfekowana.

W menzurze, oprócz dwóch pojedynkujących się studentów i członków ich korporacji, biorą udział: sędzia, sekundanci, lekarze, osoby odpowiedzialne za stan broni i jej dezynfekcję oraz czasami zaproszeni goście.

Menzury są nierozerwalnym, tradycyjnym elementem w społeczności korporacji akademickich Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Litwy, Łotwy, Estonii i Polski. Jednak w korporacjach krajów dawnego bloku socjalistycznego, w tym Polsce, menzury odbywają się sporadycznie.

Wobec menzury korporacje mają różne postawy. I tak wyróżniamy:

  • menzurę "tak, ale." – członkowie korporacji twierdzą, że są korporacjami, w których jest menzura, jednak znajomość tematu jest znikoma i przez ostatnich kilkadziesiąt lat w ich korporacjach nikt się nie poddał menzurze. Jest to charakterystyczna postawa dla większości nowo narodzonych reaktywowanych korporacji w Polsce.
  • menzurę fakultatywną – korporacja zezwala, a często zaleca odbywanie menzur
  • menzurę obowiązkową – każdy członek danej korporacji musi odbyć ustalaną wewnętrznie liczbę menzur
  • menzurę zakazaną – korporacja zabrania odbywanie menzur pod groźbą wykluczenia

Najczęściej używany do menzur jest pałasz zwany też rapierem lub szlagierem od niemieckiego schlagen – bić obity barwami korporacji. Jest długi na 108 cm. Zaopatrzony w prostą, dwustronnie ostrzoną klingę. Bez względu na stosunek do menzury, często występuje jako element godła korporacji, element tradycyjnego ubioru korporanta, dekoracja kwatery korporacyjnej. W korporacjach nieprowadzących menzury bywa używany do uderzania w stół, celem uciszania zgromadzenia.