Poprzednia

ⓘ Adam Krzywoń
                                     

ⓘ Adam Krzywoń

Adam Karol Krzywoń – polski prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 2010-2018 członek i sekretarz Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego.

                                     

1. Życiorys

W 2007 ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Tam też na podstawie napisanej pod kierunkiem Marka Zubika rozprawy pt. Podatki i inne daniny publiczne w Konstytucji RP w 2010 otrzymał stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa, specjalność: prawo konstytucyjne. Na macierzystym wydziale na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Konstytucyjna ochrona pracy i praw pracowniczych uzyskał w 2018 stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa.

W 2010 objął stanowisko adiunkta Uniwersytetu Warszawskiego w Instytucie Nauk o Państwie i Prawie Wydziału Prawa i Administracji UW. W latach 2007-2008 pracował w Biurze Trybunału Konstytucyjnego, w latach 2008-2010 zatrudniony w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

W latach 2010-2018 był członkiem i sekretarzem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. Pełnił także funkcję sekretarza naukowego kwartalnika "Przegląd Legislacyjny". W 2019-2020 stypendysta w Madrid Institute for Advanced Study.