Poprzednia

ⓘ Harcerski Słownik Biograficzny




                                     

ⓘ Harcerski Słownik Biograficzny

Harcerski Słownik Biograficzny – czterotomowa publikacja, mająca na celu zgromadzenie biografii zasłużonych i nieżyjących już osób związanych z polskim harcerstwem. Planowane jest opublikowanie około 700 biogramów w sześciu tomach. Słownik wydawany jest w układzie holenderskim, tzn. w każdym kolejnym woluminie umieszczane są biogramy w układzie alfabetycznym od A do Z.

                                     

1. Cel słownika

Prezentowani w wydawnictwie instruktorzy i działacze harcerscy poświęcili znaczną część życia harcerstwu, uzyskując w tej działalności wybitne efekty. Wielu z nich właśnie w harcerstwie rozwinęło te swoje cechy charakteru, które pozwoliły im osiągnąć znaczące sukcesy zarówno w dziedzinie wychowania, jak i profesjach nieraz znacznie od niego odległych. Wybitni przedstawiciele elit II Rzeczypospolitej – mężowie stanu, profesorowie, generałowie – mieli w swoich życiorysach epizody harcerskie, a nawet podkreślali ich wpływ na swoje dalsze losy.

                                     

2. Realizacja

Wydawany jest od 2006 roku przez Muzeum Harcerstwa i Marron Edition. Pierwszy tom ukazał się dzięki dotacji w ramach programu Promocja czytelnictwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, drugi - również dzięki wspomnianemu programowi oraz ze środków Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Od trzeciego tomu finansowanie procesu druku odbywa się w ramach współpracy z Muzeum Historii Polski. Od pierwszego tomu redaktorem naczelnym słownika jest Janusz Wojtycza, będący równocześnie członkiem zespołu redakcyjnego Małopolskiego słownika biograficznego uczestników działań niepodległościowych 1939‒1956 oraz współpracownikiem redakcji Polskiego Słownika Biograficznego. Każdy autor biogramu musi zachowywać zasady pisania zawarte w Instrukcji redakcyjnej HSB. Autorami haseł są zarówno naukowcy, instruktorzy harcerscy będący członkami chorągwianych i hufcowych komisji historycznych ZHP, jak i członkowie rodzin. Biogramy dwóch ostatnich grup są szczegółowo weryfikowane i redagowane tak, aby spełniały warunki naukowości. Każdy tom podlega recenzji co najmniej 3 osób w tym z tytułem profesora min. 2.

Recenzenci poszczególnych tomów:

 • Tom II – prof. dr hab. Adam Massalski, prof. dr hab. Andrzej Pankowicz, prof. dr hab. Janusz Tazbir
 • Tom III – prof. dr hab. Andrzej Jaczewski, prof. dr hab. Józef Lipiec, prof. dr hab. Zygmunt Ruta, dr Julia Tazbir
 • Tom IV – prof. dr hab. Andrzej Jaczewski, prof. dr hab. Józef Lipiec, prof. dr hab. Sławomir Mazur, dr hab. Janina Kamińska
 • Tom I – prof. dr hab. Adam Massalski, prof. dr hab. Andrzej Pankowicz, prof. dr hab. Ryszard Terlecki
                                     

3. Schemat biogramu

Schemat biogramu zamieszczonego w Harcerskim Słowniku Biograficznym oparto na standardzie Polskiego Słownika Biograficznego. Zgodnie z nim każdy artykuł biograficzny składa się z trzech części: hasła, właściwego życiorysu oraz dokumentacji. W haśle obok nazwiska, imienia imion, innych używanych nazwisk, pseudonimów i dat życia znalazły się: zawód, stopień instruktorski i najważniejsze funkcje pełnione w harcerstwie w kolejności chronologicznej. Biogramy zostały przygotowane na podstawie opracowań i źródeł drukowanych, a w wielu przypadkach także materiałów archiwalnych, rękopiśmienniczych, wzmianek prasowych, danych z nagrobków oraz informacji uzyskanych od rodzin i osób bliskich. We wskazówkach bibliograficznych zamieszczonych w dokumentacji każdego biogramu podano najważniejsze pozycje drukowane i archiwalia.

                                     

4. Rada redakcyjna

 • prof. dr hab. Andrzej Janowski t. I –
 • prof. dr hab. Ryszard Szwed t. I – t. IV
 • hm. Wanda Czarnota t. I –
 • prof. dr hab. Andrzej Pankowicz t. I – t. III
 • hm. Andrzej Borodzik t. V –
 • prof. dr hab. Roman Loth t. IV – t. V
 • hm. mgr Anna Radziejowska-Hilchen t. V –
 • prof. nadzw. dr hab. Janusz Wojtycza – redaktor naczelny t. I –
 • hm. Katarzyna Traczyk sekretarz redakcji t. I, od t. II członek redakcji
 • prof. dr hab. Bogusław Śliwerski t. I –
 • prof. dr hab. Maria Straszewska t. I –
 • dr hab. Janina Kamińska t. IV –
 • prof. dr hab. Adam Massalski – przewodniczący t. I –
 • dr hab. Andrzej Krzysztof Kunert t. IV –
 • prof. dr hab. Antonina Gurycka t. I – t. III
 • dr Julia Tazbir t. II –
 • prof. dr hab. Adam Dobroński t. I –
                                     

5. Lista tomów

 • Tom V – Warszawa 2019, ponad 100 biogramów
 • Tom IV – planowany
 • Tom II – Warszawa 2008, 102 biogramy
 • Tom IV – Warszawa 2016, 101 biogramów
 • Tom III – Warszawa 2012, 101 biogramów
 • Tom I – Warszawa 2006, 96 biogramów

Użytkownicy również szukali:

harcerski słownik biograficzny tom v,

...
...
...