Poprzednia

ⓘ Ekspozytura Nr 3 Oddziału II Sztabu Głównego
                                     

ⓘ Ekspozytura Nr 3 Oddziału II Sztabu Głównego

Ekspozytura Nr 3 Oddziału II SG z siedzibą w Bydgoszczy została utworzona w 1930 z połączenia organizacyjnego i personalnego dotychczasowej Ekspozytury Nr 3 w Poznaniu oraz Ekspozytury Nr 7 w Wolnym Mieście Gdańsku występującej pod nazwą "Biuro Informacyjne Gdańsk”.

Obszar prac rozciągał się od Hamburga i Berlina na zachodzie, do Kłajpedy na wschodzie.

Oficerowie ekspozytury współdziałali z funkcjonariuszami inspektoratów okręgowych Straży Granicznej: Mazowieckiego, Pomorskiego i Wielkopolskiego.

Organizacja ekspozytury:

 • Posterunek oficerski nr 2 w Grudziądzu
 • Posterunek oficerski nr 6 w Białymstoku – kpt. Mieczysław Susicki
 • Posterunek Oficerski nr 1 w Mławie przeniesiony z Ciechanowa – mjr kaw. Kazimierz Wyszosław Tomasik
 • Posterunek oficerski nr 3 w Starogardzie od maja 1939 – mjr piech. Jan Rowiński
 • Posterunek oficerski nr 5 w Lesznie od IV 1939 – kpt. piech. Leonard Brunon Macura
 • Placówka wywiadowcza przy Konsulacie RP w Kwidzynie III Rzesza
 • Posterunek oficerski nr 7 w Wolnym Mieście Gdańsku – mjr piech. Marian Włodarkiewicz
 • Placówka wywiadowcza przy Konsulacie RP w Pile III Rzesza
 • Posterunek oficerski nr 4 w Poznaniu – kpt. Henryk Schmidt
                                     

1. Kadra ekspozytury

Szefowie ekspozytury
 • ppłk dypl. kaw. Jan Tatara 23 VIII 1929 – 29 I 1930 → p.o. szefa wydziału w Oddziale II SG
 • mjr dypl. art. Wiktor Alojzy Jakubowski 24 VII 1928 – 1929 → zastępca dowódcy 10 pac
 • kpt. / mjr piech. Jan Żychoń I 1930 – IX 1939
 • mjr Marian Steifer 1 IV 1924 – 26 IV 1928 → zastępca dowódcy 10 pac
Obsada personalna w marcu 1939
 • referent – kpt. art. Seweryn Dębski
 • szef – mjr piech. Jan Żychoń
 • kierownik referatu ogólnego – kpt. piech. Leonard Brunon Macura
 • referent – kpt. adm. art. Edmund Mieczysław Piechowiak*
 • kierownik referatu kontrwywiadu – rtm. Witold Synoradzki
 • kierownik referatu technicznego – mjr piech. Jan Rowiński*
 • kierownik referatu organizacyjnego – mjr łącz. Witold Langenfeld* do VII 1939 → szef Ekspozytury nr 6 w Łodzi
 • zastępca szefa – mjr adm. piech. Czesław Bolesław Janicki