Poprzednia

ⓘ Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Ubieszynie
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Ubieszynie
                                     

ⓘ Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Ubieszynie

Początki szkolnictwa w Ubieszynie datuje się na drugą połowę XIX wieku. Według miejscowej tradycji szkolnictwo w Ubieszynie rozpoczęło się ok. 1860 roku, a pierwszym nauczycielem był Walenty Trojak.

Przydatnym źródłem archiwalnym do poznawania początków szkolnictwa w Galicji są austriackie Szematyzmy Galicji i Lodomerii, które podają wykaz szkół ludowych wraz z nazwiskami ich nauczycieli. W 1883 roku po raz pierwszy jest wzmianka, że w Ubieszynie, Tryńczy i Jagielle istniały już szkoły ludowe, ale jako "niezrezorganizowane" z systemu parafialnego na państwowy. W roku 1887 szkoły w Tryńczy i Ubieszynie stały się filialne. W galicyjskich czasach szkoły na wsiach były tylko męskie, dopiero od 1890 roku szkoły były mieszane, czyli koedukacyjne. W 1893 roku szkoły w Tryńczy i Ubieszynie stały się samodzielne jednoklasowe. W 1901 roku założono czytelnię, która posiadała 184 książek.

Od 1904 roku szkoła posiadała nauczycieli pomocniczych, którymi byli: Maria Anaszkiewicz 1904–1905, Stefania Troskiewicz 1905–1907, Izabela Gąsiorowska 1907–1909, Franciszka Czajkówna 1909–1911, Helena Skotnicka 1911–1912, Karolina Wasylówna 1912–1913, Janina Skubówna od 1913. W 1924 roku wzmiankowana jest Antonina Łowicka.

Długoletnim zasłużonym kierownikiem był Ignacy Łowicki. W 1935 roku został spensjonowany przeniesiony na emeryturę.

W 1909 roku oddano do użytku wybudowany murowany budynek szkolny, jednak szkoła w czasie I oraz II wojny światowej była niszczona, a po wojnach odbudowywana. W 1924 roku szkoła posiadała 2 sale lekcyjne. W 1936 roku budynek szkoły obsadzono lipami, z których jedną poświęcono marszałkowi Edwardowi Rydzowi-Śmigłemu, na pamiątkę jego pobytu w Ubieszynie. W latach 1969–1974 wybudowano nowy budynek szkolny; w czasach władzy ludowej były konflikty i protesty o utrzymanie szkoły ośmioletniej. 28 października 2008 roku poświęcono sztandar szkoły im. Tadeusza Kościuszki. W 1999 roku, na mocy reformy oświaty, szkołę zmieniono na 6-letnią, a w 2017 roku na mocy reformy oświaty przywrócono 8-letnią szkołę podstawową. 24 października 2017 roku odsłonięto popiersie Tadeusza Kościuszki.

Kierownicy i dyrektorzy szkoły