Poprzednia

ⓘ Alina Szczurek-Boruta
                                     

ⓘ Alina Szczurek-Boruta

Alina Anna Szczurek-Boruta – polska pedagog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, adiunkt Instytutu Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.

                                     

1. Życiorys

W 1989 ukończyła studia pedagogiczne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, broniąc pracę magisterską Wartości prospołeczne w treściach programowych języka polskiego w klasie drugiej, 23 stycznia 1996 obroniła pracę doktorską Społeczne, osobowościowe i pedagogiczne determinanty interakcji nauczyciela i uczniów w procesie edukacji, 7 października 2008 habilitowała się na podstawie oceny dorobku naukowego i pracy zatytułowanej Zadania rozwojowe młodzieży i edukacyjne warunki ich wypełniania w środowiskach zróżnicowanych kulturowo i gospodarczo - studium pedagogiczne. 23 września 2017 nadano jej tytuł profesora w zakresie nauk społecznych.

Objęła funkcję adiunkta w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Jej zainteresowania badawcze obejmują między innymi: badania problematyki pogranicza polsko-czeskiego, w tym kwestie szkolnictwa, zagadnienia relacji uczeń – nauczyciel, edukację szkolną w społecznościach wielokulturowych, zadania rozwojowe młodzieży oraz wskaźniki ich wypełniania oraz pedagogikę międzykulturową.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...