Poprzednia

ⓘ Václav Hubinger
                                     

ⓘ Václav Hubinger

Václav Hubinger – czeski antropolog społeczny, orientalista i dyplomata. Pełnił funkcję ambasadora w Portugalii, Kenii, Brazylii i Turcji.

W latach 1968–1974 studiował język indonezyjski oraz etnologię na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Karola w Pradze. W 1980 r. uzyskał "mały doktorat” PhDr., a w 1989 r. – stopień kandydata nauk. W latach 1976–1977 był zatrudniony w Muzeum Náprstek. Później pracował w Czechosłowackiej Akademii Nauk, wpierw w Instytucie Encyklopedycznym 1977–1989, a następnie w Instytucie Etnografii i Folklorystyki 1989–1994. W latach 1991–1993 wykładał na Uniwersytecie Karola. W 1994 r. został zatrudniony w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej. Był członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Antropologów Społecznych oraz członkiem-założycielem Europejskiego Stowarzyszenia Studiów nad Azją Południowo-Wschodnią. Należał do rad redakcyjnych czasopism: "Social Anthropology/Anthropologie Sociale”, "Český lid” i "Mezinárodní politika”. Zajmował się etnicznością, nacjonalizmem i teorią antropologii społecznej i kulturowej.

W marcu 2015 r. przeszedł na emeryturę.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...