Poprzednia

ⓘ Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych
                                     

ⓘ Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych

Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych – polska organizacja zawodowa nauczycielstwa w zaborze austriackim.

Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych powstało w 1884 i miało siedzibę we Lwowie. Działało na obszarze Galicji, Galicji, Wielkiego Księstwa Krakowskiego, Śląska, Bukowiny.

Celami Towarzystwa były:

  • wzajemne udzielanie sobie najnowszych zdobyczy naukowych tudzież spostrzeżeń i doświadczeń z zakresu praktyki nauczycielskiej,
  • popieranie wszelkich spraw, mających na względzie rozwój szkół wyższych, dobro stanu nauczycielskiego i obrona poszczególnych jego członków oraz wspieranie rodzin nauczycielskich,
  • zaznajamianie ogółu społeczeństwa ze sprawami Szkół Wyższych i najnowszymi zdobyczami naukowymi.
  • krzepienie ducha koleżeństwa przez wzajemne zbliżanie się i wymianę myśli,

Organem prasowym TNSW był periodyk "Muzeum” wydawany od 1885. Ponadto Towarzystwo wydawało książki szkolne, podręczniki uniwersyteckie, bibliotekę dla młodzieży oraz ilustrowane wydawnictwo periodyczne "Nauka i Sztuka”.

W 1914 prezesem zarządu głównego był dr Ignacy Zakrzewski.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w dniach 28-30 grudnia 1919 zostało założone Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych, powstałe z połączenia Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych z Galicji i Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego z Królestwa Polskiego.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...