Poprzednia

ⓘ Maciej Bała
                                     

ⓘ Maciej Bała

W 1991 ukończył studia teologiczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, 27 stycznia 1998 obronił pracę doktorską Zarys filozofii religijnej Dominique Dubarlea, 3 lipca 2008 habilitował się na podstawie pracy zatytułowanej O możliwości hermeneutycznej filozofii religii. Propozycja Paula Ricoeura. Otrzymał nominację profesorską.

Objął funkcję adiunkta w Katedrze Filozofii Boga i Religii, oraz prodziekana na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Piastuje stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Filozofii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i prorektora na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Był członkiem Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej UKA.

Użytkownicy również szukali:

ks maciej bała, maciej bała uksw,

...
...
...