Poprzednia

ⓘ Aneta Suchoń
                                     

ⓘ Aneta Suchoń

Aneta Anna Suchoń – polska prawniczka, dr hab. nauk prawnych, profesor uczelni Katedry Prawa Rolnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; wcześniej adiunkt Katedry Prawa i Organizacji Przedsiębiorstw w Agrobiznesie Wydziału Ekonomicznego i Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

                                     

1. Życiorys

W 1997 ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, 7 marca 2006 obroniła pracę doktorską Prawna ochrona trwałości gospodarowania na dzierżawionych gruntach rolnych, 18 października 2016 habilitowała się na podstawie pracy zatytułowanej Monografia habilitacyjna Prawna koncepcja spółdzielni rolniczych, Poznań 2016 ​ISBN 978-83-232-3017-5 ​, ss. 436 oraz cykl publikacji powiązanych z nią tematycznie, poświęconych prawnym aspektom spółdzielczości w rolnictwie i na terenach wiejskich w Polsce oraz wybranych krajach Unii Europejskiej. Cykle publikacji: Dzierżawa gruntów rolnych; Gospodarka nieruchomościami, głównie rolnymi; Prawno-finansowe instrumenty w rolnictwie i inne. Otrzymała nominację profesorską.

Była zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa i Organizacji Przedsiębiorstw w Agrobiznesie na Wydziale Ekonomicznym i Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz profesora uczelni w Katedrze Prawa Rolnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Profesor Anna Suchoń prowadzi na Wydziale Prawa i Administracji UAM wykłady z prawa rolnego, gospodarki nieruchomościami, prawa ochrony środowiska, administracji rolnictwa, seminarium magisterskie i dyplomowe, a dla studentów zagranicznych wykład w języku angielskim, w ramach programu Erasmus prowadziła również wykłady w Niemczech, Włoszech, Hiszpanii i Francji.