Poprzednia

ⓘ Lista światowego dziedzictwa UNESCO w Słowenii




Lista światowego dziedzictwa UNESCO w Słowenii
                                     

ⓘ Lista światowego dziedzictwa UNESCO w Słowenii

Lista światowego dziedzictwa UNESCO w Słowenii – lista miejsc w Słowenii wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO, ustanowionej na mocy Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego, przyjętej przez UNESCO na 17. sesji w Paryżu 16 listopada 1972 i ratyfikowanej przez Słowenię 5 listopada 1992 roku.

Obecnie stan w 2020 roku na liście znajdują się cztery wpisy: dwa dziedzictwa kulturowego i dwa o charakterze przyrodniczym.

Na słoweńskiej liście informacyjnej UNESCO – liście obiektów, które Słowenia zamierza rozpatrzyć do zgłoszenia do wpisu na listę światowego dziedzictwa, znajduje się 5 obiektów stan w roku 2020.

                                     

1. Obiekty na liście światowego dziedzictwa UNESCO

Poniższa tabela przedstawia słoweńskie wpisy na liście światowego dziedzictwa UNESCO:

Nr ref. – numer referencyjny UNESCO; Obiekt – polskie tłumaczenie nazwy wpisu na liście wraz z jej angielskim oryginałem; Położenie – miasto, gmina, region; współrzędne geograficzne; Typ – klasyfikacja według Komitetu Światowego Dziedzictwa:
  • przyrodnicze P,
  • kulturowe K,
  • kulturowo–przyrodnicze K,P;
Rok wpisu – roku wpisu na listę; Opis – krótki opis wpisu wraz z informacjami o jego zagrożeniu.

Wpisy transgraniczne

                                     

2. Obiekty na słoweńskiej Liście Informacyjnej UNESCO

Poniższa tabela przedstawia obiekty na słoweńskiej Liście Informacyjnej UNESCO:

Nr ref. – numer referencyjny UNESCO; Obiekt – polskie nazwa obiektu wraz z jej angielskim oryginałem na słoweńskiej Liście Informacyjnej; Położenie – miasto, gmina, region; współrzędne geograficzne; Typ – klasyfikacja według zgłoszenia:
  • przyrodnicze P,
  • kulturowe K,
  • kulturowo–przyrodnicze K,P;
Rok wpisu – roku wpisu na Listę Informacyjną; Opis – krótki opis obiektu wraz z informacjami o jego zagrożeniu.