Poprzednia

ⓘ Papieski Uniwersytet Gregoriański
Papieski Uniwersytet Gregoriański
                                     

ⓘ Papieski Uniwersytet Gregoriański

Papieski Uniwersytet Gregoriański – uczelnia Kościoła Katolickiego z siedzibą w Rzymie. Pielęgnuje różne dziedziny z zakresu nauk humanistycznych, a w sposób szczególny nauki teologiczne i filozoficzne. Jest najstarszym uniwersytetem papieskim.

                                     

1. Historia

W 1551 Ignacy Loyola, założyciel Towarzystwa Jezusowego, założył w jednym z pałaców rzymskich położonych na stoku Kapitolu, przy Via Capitolina obecnie Piazza d’Aracoeli, pierwszą szkołę jezuicką wraz z biblioteką, która nosiła początkowo nazwę Kolegium Rzymskiego.

Przedsięwzięcie to okazało się bardzo udane. W krótkim czasie nastąpił tak duży wzrost liczby studentów, że trzeba było pomyśleć o zmianie siedziby uczelni. W 1584 papież Grzegorz XIII erygował nową siedzibę przy placu o tej samej nazwie piazza del Collegio Romano. Od tego papieża, który był fundatorem i pierwszym opiekunem uczelni, pochodzi jego potoczna nazwa Gregoriana. W 1773 z powodu rozwiązania zakonu jezuitów kolegium zostało przekazane w ręce księży diecezji rzymskiej. W 1824 papież Leon XII oddał kolegium na nowo w opiekę odrodzonemu Towarzystwu Jezusowemu. Zadanie to zakon spełnia do dziś.

W 1873 Kolegium Rzymskie zostało kolejny raz przeniesione. Nową siedzibą był gmach znajdujący się w Rzymie przy Via del Seminario Palazzo Borromeo. W tym samym roku papież Pius IX nadał uczelni tytuł Papieskiego Uniwersytetu Kolegium Rzymskiego. Ponadto Rektor Kolegium otrzymał od papieża prawo używania tytułu "Rektora Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego". Po I wojnie światowej papież Benedykt XV, a następnie jego następca Pius XI rozpoczęli starania o przeniesienie Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego do budynku, który odpowiadałby bardziej potrzebom dydaktycznym. Inauguracja nowej siedziby przy Piazza Pilota nastąpiła 6 listopada 1930 roku. Dwa lata później zostały utworzone wydziały Misjologii i Historii Kościoła, a w 1951 powstał wydział Nauk Społecznych.

Papieski Uniwersytet Gregoriański służy całemu Kościołowi katolickiemu. Znajduje to wyraz m.in. w tym, że ok. 3 tys. obecnych studentów pochodzi z ponad 130 krajów i 5 kontynentów, z ponad 800 diecezji i 84 zgromadzeń zakonnych. Misją i zarazem pragnieniem uniwersytetu jest – w czym chce być wierny ideałowi swego założyciela św. Ignacego Loyoli – kształcenie przyszłych formatorów. To czyni Gregorianę prawdziwą Universitas nationum.

                                     

2. Struktura

Uczelnia składa się z sześciu wydziałów:

  • Wydział Teologii
  • Wydział Filozofii
  • Wydział Historii Kościoła i Kościelnych Dóbr Kulturowych
  • Wydział Misjologii
  • Wydział Nauk Społecznych
  • Wydział Prawa Kanonicznego

i dwóch instytutów:

  • Instytut Duchowość
  • Instytut Psychologia.

Oprócz tego w uczelni funkcjonują różnego rodzaju centra.

                                     

3. Źródła internetowe

  • Gregoriana: najstarszy uniwersytet papieski
  • Historia Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego oficjalnej stronie uczelni. wł.