Poprzednia

ⓘ Marcin Urbaniak
Marcin Urbaniak
                                     

ⓘ Marcin Urbaniak

Marcin Leszek Urbaniak – dr hab. filozofii; kognitywista, etyk, działacz społeczny, weganin. Adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

                                     

1. Życiorys

Absolwent XXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kieślowskiego w Krakowie. W 2000 roku ukończył studium psychologiczno-socjologiczne i rozpoczął studia na kierunku filozofia w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra. Równolegle skończył studium pedagogiczne, również w Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2013 roku otrzymał tytuł doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy doktorskiej Pojęcie kultury we współczesnej hermeneutyce. W styczniu 2020 roku otrzymał w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk stopień doktora habilitowanego.

W 2019 roku rozpoczął studium "Psychologii Zwierząt” w Interdyscyplinarnym Centrum Badań Zachowania się Ludzi i Zwierząt.

                                     

2. Działalność naukowa

W roku 2007 podjął pracę w warszawskiej Wyższej Szkole Zarządzania Polish Open University. Od 2010 roku pracuje jako nauczyciel etyki i filozofii w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, od roku kolejnego także w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie. W 2014-2015 zatrudniony jest w warszawskiej Akademii Finansów i Biznesu Vistula, jednocześnie rozpoczynając współpracę w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN przy projekcie badawczym "Filozofia o nauce. Dywersyfikacja tradycji”. Od 2017 do chwili obecnej pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

Od początku swojej pracy zawodowej zajmuje się problematyką etyki środowiskowej i klimatycznej, pojęciem dobrostanu i prawami zwierząt, zagadnieniami neuroetyki oraz ewolucyjnymi źródłami moralności, oraz poruszając się w nurcie kognitywno-hermeneutycznym, analizuje warunki i funkcje rozumienia, percepcji, zmysłów, komunikacji czy kulturotwórczej kooperacji w świecie zwierząt. Ostatnie lata poświęcił głównie pracy nad psychologią i epistemologią ewolucyjną, kierując się w stronę etologii poznawczej, aby stworzyć pomost między filogenetycznym i hermeneutycznym ujęciem podmiotowych zdolności poznawczych zachowań eksploracyjnych, kooperacyjnych czy komunikacyjnych. Uzasadniając naturalistycznie zarówno wyższe zdolności psychiczne, jak i zachowania moralne ludzi, dąży do ufundowania warunków dobrostanu i praw zwierząt pozaludzkich.

W latach 2010-2014 wyjeżdżał na uniwersyteckie staże zagraniczne do Oxfordu w Anglii, Ankary oraz Sakarya w Turcji.

                                     

3. Wybrane publikacje

  • "Koncepcja człowieka faustowskiego”, Assembly, Nowy Sącz 2006
  • Rozpoznawanie stanów emocjonalnych jako biologiczne źródło moralności Problems of Sustainable Development, 2019, vol. 14, no 1, s. 73-78
                                     

4. Działalność społeczna

Poza pracą naukowo-dydaktyczną, pełni funkcje Sekretarza w Polskim Towarzystwie Etycznym, redaktora merytorycznego w czasopiśmie naukowym Edukacja Etyczna oraz edukatora ekologicznego w Klubie Gaja. Jako Przewodniczący, od 2018 roku kieruje działaniami Akademickiego Stowarzyszenia Przeciwko Myślistwu Rekreacyjnemu. Od 2019 działa jako jeden z czterech "Ambasadorów Sprawiedliwego Handlu / Fair Trade” w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Również od 2019 roku jest współprowadzącym wraz z red. Anną Piekarczyk programu radiowego "Etyczny punkt widzenia świata” w Radiu Kraków. W styczniu 2020 rozpoczął czteroletnią kadencję jako członek Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach w Krakowie.

Użytkownicy również szukali:

marcin urbaniak rdlp zielona góra, marcin urbaniak up,

...
...
...