Poprzednia

ⓘ Miejski Ośrodek Kultury Amfiteatr w Radomiu
                                     

ⓘ Miejski Ośrodek Kultury Amfiteatr w Radomiu

Miejski Ośrodek Kultury Amfiteatr w Radomiu - instytucja z ponad 35-letnim doświadczeniem posiadająca największa w Radomiu scenę oraz widownię mieszczącą ponad 6000 osób. Na scenie głównej "Amfiteatru" odbywają się imprezy masowe z udziałem artystów z Polski i zagranicy

W "Kuźni Artystycznej" przy ul. Daszyńskiego 5 organizowane są liczne zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zaś w kawiarni muzycznej przy ul. Parkowe 1 oraz na "Scenie Obozisko" przy ul. Śniadeckich 2 odbywają się kameralne koncerty jazzowe, rockowe, bluesowe, reggae i poezji śpiewanej. "Amfiteatr" organizuje cykl koncertów, pt.: "Spotkajmy się na Żeromskiego", który w każdy niedzielny wakacyjny wieczór gromadzi przed Urzędem Miejskim w Radomiu kilka tysięcy osób.

                                     

1. Historia

Początki Amfiteatru sięgają 1978 r., w którym rozpoczęto prace budowlane. Autorami projektu byli mgr inż. Śliża i mgr inż. Stępień. Obiekt budowano siłami mieszkańców Radomia i załóg radomskich zakładów pracy. Amfiteatr oddano do użytku na początku 1980 r. Instytucja nosiła wtedy nazwę Radomski Ośrodek Kultury i pełniła nadrzędną rolę nad Domem Kultury Idalin, Domem Kultury Obozisko oraz Klubem Środowisk Twórczych Łaźnia.

Pod koniec lat 80-tych instytucję zreorganizowano. Radomski Ośrodek Kultury został przekształcony i wyodrębniono z niego przyłączone wcześniej placówki. Amfiteatr, przemianowany na Dom Kultury Amfiteatr, został samodzielną placówką. Ten stan nie trwał długo. Wkrótce, bo w 1995 r., połączono instytucje Dom Kultury Obozisko i Dom Kultury Amfiteatr, tworząc Miejski Ośrodek Kultury Amfiteatr. Nowa instytucja zaczęła działać od 1 października 1995 r.

W 2012 r. pod zarząd Amfiteatru włączono budynek mieszczący się przy ul. Daszyńskiego 5, który działa pod nazwą "Kuźnia Artystyczna. Odbywają się w nim liczne zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Znaczącym walorem placówki, różniącym ją od innych w mieście, była duża, przykryta dachem, scena plenerowa i układ amfiteatralny z 6000 miejsc do siedzenia. W przypadku radomskiego amfiteatru dodatkowym atutem była infrastruktura miejsca. Od początku funkcjonowało zadaszenie sceny, jednak z biegiem lat forma ta okazała się zbyt ciężka, powodowała osadzanie się i pękanie budynku głównego. Komisyjnie w 1997 r. została podjęta decyzja o rozbiórce dachu. Od tamtej pory radomski amfiteatr funkcjonował bez zadaszenia sceny.

Jednym z zadań "Amfiteatru” była integracja środowiska lokalnego. Miejsce takie jak amfiteatr ze swoją okolicą nadawało się do tego najlepiej. Historia koncertów w Amfiteatrze rozpoczyna się w 1980 r., kiedy obiekt został oddany do użytku. Od tego czasu przez scenę Amfiteatru przewinęła się plejada dawnych i obecnych gwiazd polskiej sceny muzycznej, dziennikarskiej i aktorskiej.

                                     

2. Dyrektorzy

Pierwszym dyrektorem Amfiteatru do 1991 r. była Maria Molga. Pod koniec lat 80-tych instytucję zreorganizowano. Radomski Ośrodek Kultury został przekształcony i wyodrębniono z niego przyłączone wcześniej placówki. Amfiteatr, przemianowany na Dom Kultury "Amfiteatr, został samodzielną placówką, a jego dyrektorem, do 1994 r., był Krzysztof Głogowski. Ten stan nie trwał długo. Wkrótce, bo w 1995 r., połączono instytucje Dom Kultury "Obozisko i Dom Kultury "Amfiteatr, tworząc Miejski Ośrodek Kultury "Amfiteatr. Nowa instytucja zaczęła działać od 1 października 1995 r. Dyrektorem Amfiteatru została Donata Trojanowska, która pełniła tę funkcję przez 11 lat. Od 2006 r. funkcję dyrektora pełniła Grażyna Schabowska. Obecnym dyrektorem od 1 czerwca 2016 r. roku Miejskiego Ośrodka Kultury "Amfiteatr” jest Waldemar Dolecki.

                                     

3. Działalność

 • "Amfiteatr" włącza się do imprez organizowanych przez miasto, szkoły, parafie, stowarzyszenia, organizacje charytatywne, którym pomaga w przygotowaniach, zapewnia stronę techniczną oraz artystyczną. Realizując działania kulturalne dla różnych grup społecznych integrujące we wspólnej zabawie, organizujemy znane i lubiane imprezy cykliczne, takie jak: festyny rodzinne, koncerty charytatywne, turnieje tańca nowoczesnego, pikniki ludowe festyny integrujące społeczność lokalną, czy promujące rodzime zespoły rozrywkowe.
 • "Radomskie kadry kultury” - to spersonalizowany program szkoleniowy, skierowany do wszystkich zainteresowanych organizatorek i organizatorów życia kulturalnego w Radomiu i powiecie radomskim, zarówno zrzeszonych, jak i freelancerów: pracowników instytucji kultury i organizacji pozarządowych, animatorów kultury, niezrzeszonych działaczy społecznych, artystów, menedżerów wydarzeń kulturalnych itd.
 • Pracownia Nowych Mediów - Uczestnicy zajęć mają do dyspozycji 6 profesjonalnie wyposażonych pracowni: newsroom, telewizyjną, dźwiękową, radiową, fotograficzną i animacji. Ponadto hall główny Pracowni jest przestrzenią, która może posłużyć do spotkań uczestników, prac koncepcyjnych nad wspólnymi projektami, ale również jako miejsce, które może stanowić zaplecze dla prac charakteryzatorskich lub prezentacji.
 • Kuźnia Artystyczna - Głównym celem zajęć w "Kuźni Artystycznej” Miejskiego Ośrodka Kultury "Amfiteatr” w Radomiu jest umożliwienie mieszkańcom rozwijania zainteresowań oraz wychowania poprzez sztukę. Człowiek jest z natury twórczy – cechuje go zdolność do dziwienia się, zachwycania, dociekania, stawiania pytań… Chcemy wspierać dzieci, młodzież i dorosłych w tym aspekcie.
 • W styczniu 2017 roku w głównej siedzibie Amfiteatru zainaugurowano koncertem nową, kameralną scenę – "Pod 13”. To dawna garderoba gwiazd, obecnie miejsce klimatyczne, w którym odbywają się koncerty, warsztaty, wykłady. Chcemy, by nasi goście wspólnie z nami tworzyli tę przestrzeń, zachęcamy zatem do przynoszenia książek, płyt gramofonowych etc.
 • "Radomskie Dni Godności" - przedsięwzięcie, które jest swoistym świętem osób niepełnosprawnych - zostały zainaugurowane w Radomiu od 2005 roku za sprawą Grażyny Chabowskiej, dyrektor "Amfiteatru". Podczas imprezy odbywają się prezentacje artystyczne, spotkania integracyjne, koncerty oraz uroczysty przemarsz ulicami Radomia.
 • "Spotkajmy się na Żeromskiego" - to cykl koncertów, które odbywają się w każdą niedzielę lata na scenie przed Urzędem Miejskim w Radomiu.
 • "Scena Obozisko" - cyklicznie organizowane są warsztaty oberkowe, teatralne, rysunkowe i nie tylko. MOK Amfiteatr ma też pod swoimi skrzydłami m.in. Big Band "Mundanę”, zespół rockowy "Renesans” czy Kapelę Podwórkową "Halniacy”, którzy na "Scenie Obozisko” podczas prób doskonalą swój warsztat.
 • Świetlica środowiskowa i Koło Seniora, których celem jest m.in. zachęcenie osób niepełnosprawnych do rozwijania swoich zainteresowań i pasji oraz aktywnego uczestniczenia w życiu kulturalnym Radomia. Klub prowadzony jest przez MOK "Amfiteatr” oraz MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu.
 • "Muzyczne Fontanny" - to cykl koncertów, powstały od 2014 roku. W wakacyjne piątkowe wieczory w centrum miasta występują młodzi ludzie: laureaci konkursów i przeglądów muzycznych z Radomia i okolic oraz uznane zespoły muzyczne.
 • Kawiarnia Artystyczna" - odbywają się kameralne koncerty muzyczne z nurtów: jazz, rock, blues, reagge, operetka, muzyka poważna, poezja śpiewana, a także spotkania okolicznościowe.
 • "Turniej Słowa" - Od 2000 roku. Jest to cykliczny konkurs recytatorski odbywający się zawsze pod koniec roku i mający na celu propagowanie literatury polskiej oraz kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego i doskonalenia umiejętności recytatorskich.
 • Klub Osób Niepełnosprawnych KON - W budynku "Scena Obozisko" działa Klub Osób Niepełnosprawnych, którego celem jest m.in. zachęcenie osób niepełnosprawnych do rozwijania swoich zainteresowań i pasji oraz aktywnego uczestniczenia w życiu kulturalnym Radomia. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach KON jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności oraz pełnoletniość. Klub prowadzony jest przez MOK "Amfiteatr” oraz MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu.


                                     

4. Odznaczenia

 • W 2006 r. placówka została odznaczona medalem BENE MERENTI CIVITAS RADOMIENSIS, który przyznawany jest w uznaniu wybitnych zasług dla rozwoju miasta.
 • W oparciu o wieloletnią współpracę z Towarzystwem Kultury Teatralnej, jest współorganizatorem eliminacji do Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, co zostało zauważone również przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2001 r MOK "Amfiteatr" w konkursie "Bliżej Teatru" otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za upowszechnianie amatorskiego ruchu artystycznego.
 • W 2015 r. MOK "Amfiteatr otrzymał od IRY niezwykły prezent - Złotą Płytę.
 • Dzięki ścisłej współpracy z ZHP "Amfiteatr" uhonorowany Złota Odznaką Ruchu Przyjaciół Harcerstwa Polskiego.