Poprzednia

ⓘ Natalia Gorska
                                     

ⓘ Natalia Gorska

Natalia Gorska ukończyła w 1979 roku Wydział Radiofizyki i Elektroniki Gorkowskiego Uniwersytetu Państwowego w ZSRR. W latach 1980–1990 pracowała w Instytucie Fizyki Stosowanej Rosyjskiej Akademii Nauk w Niżnym Nowogródodzie. Zajmowała się badaniem zagadnień z dziedziny akustyki i dynamiki morza. Stopień doktora nauk fizyczno-matematycznych uzyskała w 1991 roku. Od roku 1991 zatrudniona jest w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, w Pracowni Akustyki Morza Zakładu Fizyki Morza. Kontynuuje badania w dziedzinie akustyki podwodnej. Zajmuje się badaniem mechanizmów rozpraszania dźwięku na obiektach biologicznych – rybach, zooplanktonie oraz roślinności podwodnej. Jest autorem ponad 60 publikacji w międzynarodowych czasopismach naukowych. Otrzymała nominację profesorską. Objęła funkcję profesora uczelni oraz dyrektora w Instytucie Oceanografii na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Była docentem w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk oraz pełnomocnikiem rektora na Uniwersytecie Gdańskim.

Piastuje stanowisko członka Komitetu Badań Morza na III Wydziale Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi Polskiej Akademii Nauk.