Poprzednia

ⓘ Downarowiczowie
Downarowiczowie
                                     

ⓘ Downarowiczowie

Downarowiczowie – polski ród szlachecki pochodzenia litewskiego, zamieszkujący głównie Wielkie Księstwo Litewskie i tereny dzisiejszej Litwy i Białorusi.

Ród Downarowiczów wywodzi się z Wielkiego Księstwa Litewskiego. Różni i liczni Downarowiczowie są notowani na popisach Wojska Wielkiego Księstwa Litewskiego w 1528, 1565 i 1567 r.

W późniejszym okresie członkowie rodu zajmowali ważne urzędy w Wielkim Księstwie Litewskim oraz w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Według Tadeusza Gajla Downarowiczowie używały herbów: Downarowicz, Aksak, Aksak II, Aksak III, Doręgowski, Mogiła, Przyjaciel, Rudnica.

                                     

1. Znani przedstawiciele

  • Antoni Zygmunt Downarowicz 1881–1944 – polski inżynier technolog, budowniczy, architekt.
  • Andrzej Downarowicz – podstarosta i sędzia grodzki wiski, regent i skarbnik wiski, konsyliarz konfederacji targowickiej, starosta radziłowski.
  • Stefan Downarowicz 1909–1988 – polski architekt, członek Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP, uczestnik powstania warszawskiego.
  • Kazimierz Downarowicz 1885–1939 – polski inżynier, urzędnik dyplomatyczny, konsul RP w Belgii i Brazylii.
  • Stanisław Downarowicz 1874–1941 – polski działacz polityczny, inżynier, wolnomularz.
  • Medard Downarowicz 1878–1934 – polski działacz polityczny, minister, poseł.
  • Tadeusz Downarowicz – chorąży rzeczycki, poseł na Sejm Wielki.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...