Poprzednia

ⓘ Jan Kołtun
                                     

ⓘ Jan Kołtun

Jan Kołtun – polski urzędnik państwowy, dyplomata i prawnik, w 1996 podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w latach 1996–1997 p.o. szefa Kancelarii Senatu.

                                     

1. Życiorys

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, kształcił się na Podyplomowym Studium Służby Zagranicznej w Warszawie. W latach 1972–1974 odbył aplikację sędziowską zakończoną zdanym egzaminem, później uzyskał uprawnienia radcy prawnego i ukończył aplikację kontrolerską. Pracował jako asystent w Zakładzie Prawa Pracy UMCS.

Rozpoczął następnie pracę w krajowej dyplomacji, pełnił m.in. funkcje: wicekonsula i konsula w Konsulacie Generalnym PRL w Malmö 1981–1985, konsula w Konsulacie Generalnym RP w Toronto 1990–1994, zajmując się tam m.in. tematyką polonijną. Działał też w Zjednoczonym Stronnictwie Ludowym, od 1987 zasiadał w jego Naczelnym Komitecie jako zastępca kierownika Wydziału Zagranicznego. Później pracował jako dyrektor Biura Kadr, Szkolenia i Organizacji oraz od 15 lutego 1995 do 31 stycznia 1996 dyrektor generalny w Urzędzie Rady Ministrów. Kierował także Radą Służby Cywilnej przy Prezesie Rady Ministrów.

Od 1 lutego do 31 maja 1996 piastował stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W czerwcu 1996 został pełniącym obowiązki szefa Kancelarii Senatu po odejściu Wojciecha Sawickiego sprawował funkcję do 1997. Od 1997 zatrudniony w Najwyższej Izbie Kontroli z rekomendacji PSL jako dyrektor Departamentu Gospodarki i Integracji Europejskiej, dyrektor Departamentu Gospodarki oraz doradca prezesa instytucji. W 2002 powołany na stanowisko zastępcy kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. W 2004 kandydował do Parlamentu Europejskiego z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego w okręgu nr 8 nie należąc formalnie do tej partii. W tym samym roku objął fotel szefa poznańskiej delegatury NIK, w 2014 przeszedł na stanowisko doradcy kierownika delegatury.

Żonaty, ma dwoje dzieci. Jego nazwisko pojawiło się na tzw. liście Wildsteina jako kontakt operacyjny "Jaks”, aktywny podczas służby dyplomatycznej w Szwecji sam Kołtun zaprzeczył prawdziwości tych danych.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...