Poprzednia

ⓘ Ludwik Fankanowski
                                     

ⓘ Ludwik Fankanowski

Ludwik Adolf Fankanowski – polski lekarz internista, działacz społeczny, członek Związku Postępowo-Demokratycznego.

                                     

1. Biogram

W 1884 roku ukończył Gimnazjum Gubernialne w Płocku. Następnie studiował na wydziale przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego, po których ukończył wydział lekarski tej uczelni.

W 1893 roku przeprowadził się do Łodzi. Pracował jako lekarz zakładowy przy fabryce Ludwika Geyera. W 1899 roku został jednym z członków założycieli Towarzystwa Doraźnej Pomocy Lekarskiej – pogotowia ratunkowego w Łodzi. Był również członkiem zarządu, a od 1903 roku sekretarzem łódzkiego Towarzystwa Lekarskiego, od 1900 roku sekretarzem Kasy wzajemnej pomocy lekarzy m. Łodzi. Od 1900 roku był także członkiem komitetu redakcyjnego i współwydawcą Czasopisma Lekarskiego.

Poza pracą zawodową udzielał się społecznie. Przystąpił do Komitetu Wspierania Utworzenia Polskiej Szkoły Średniej w Łodzi. Podczas pierwszego zebrania 5 lipca 1906 został wybrany na przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Polskiej Męskiej Szkoły Średniej – późniejszego Towarzystwa "Uczelnia", stając się de jure właścicielem Gimnazjum Polskiego. W 1907 zaangażował się również w tworzenie Towarzystwa Opieki nad Dziećmi "Gniazdo Łódzkie”, stawiające sobie za cel opiekę nad sierotami i dziećmi dotkniętymi lokautem. 12 kwietnia podczas pierwszego walnego zebrania został jego przewodniczącym.

W sierpniu 1907 roku Ludwik Fankanowski ciężko zachorował. Na skutek choroby zmarł 16 września.