Poprzednia

ⓘ Robert Stefanicki
                                     

ⓘ Robert Stefanicki

Robert Stefanicki – polski prawnik, dr hab. nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Instytutu Prawa Cywilnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

                                     

1. Życiorys

Jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Praca magisterska Prawo do nazwy firmy i jego ochrona, napisaną pod opieką naukową dr. hab. Jerzego Jacyszyna, została nagrodzona przez wydziałową komisję konkursową. 28 stycznia 2002 obronił pracę doktorską Reklama w świetle przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 19 listopada 2007 habilitował się na podstawie pracy zatytułowanej Ochrona konsumenta w świetle ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. 18 października 2012 nadano mu tytuł profesora w zakresie nauk prawnych.

Objął funkcję profesora nadzwyczajnego w Instytucie Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Jednym z podstawowych obszarów badań prof. Roberta Stefanickiego jest problematyka ochrony prawnej konsumenta. Przedmiotem szczególnej uwagi profesora jest problem niskiej jakości polskiego prawa i braku przejrzystości, m.in. w związku z implementacją dyrektyw konsumenckich w odrębnych aktach prawnych.