Poprzednia

ⓘ Alejandro R. Jadad
                                     

ⓘ Alejandro R. Jadad

Alejandro R. Jadad – kanadyjsko-kolumbijski lekarz, wykładowca i naukowiec, profesor Uniwersytetu w Toronto, pomysłodawca popularnej skali jakości klinicznych badań eksperymentalnych, współzałożyciel Cochrane Collaboration, udostępniającej dane dla evidence-based medicine, współtwórca wytycznych dla RCT, współzałożyciel i dyrektor Institute for Global Health Innovation and Equity i Centre for Global eHealth Innovation, popularyzator wizji "pandemii światowego zdrowia, szczęścia i miłości”.

                                     

1.1. Życiorys Dzieciństwo i studia

Urodził się w Kolumbii w 1963 roku. Szczęśliwe dzieciństwo trwało do 14 roku życia, gdy został pozbawiony kontaktów z rozwodzącymi się rodzicami. Wraz z bratem znalazł się w rygorystycznej szkole, w której bardzo intensywnie się uczył.

Wybrał studia medyczne w Pontificia Universidad Javeriana Papieski Uniwersytet Ksaweriański w Bogocie. Już w pierwszym dniu studiów poznał dziewczynę Martha Garcia, z którą wkrótce stworzył nową, zgodną rodzinę. Za zdarzenie decydujące o kierunkach swojej przyszłej wieloletniej pracy Jadad uważa spotkanie z grupą ubogich, dociekliwych dzieci, które starały się wykorzystać wiedzę 18-letniego studenta o "bacusco”. Zagadnienia opioidów, do tamtej chwili nieznane studentowi drugiego roku medycyny, głęboko go zainteresowały jako wymagający pilnego rozwiązania złożony problem – socjalny, ekonomiczny i medyczny. Szybko zgromadził wiedzę, dzięki której już przed ukończeniem studiów 1986 był uznawany za autorytet w tej dziedzinie m.in. sporządzał opinie nt. leków dla Kolumbijskiego Ministerstwa Zdrowia.

                                     

1.2. Życiorys Praca zawodowa

– Bogota

Po studiach pracował w latach 1986–1990 w klinikach macierzystej uczelni oraz w Santa Fe de Bogota Foundation i w Hospital Universitario San Ignacio 1990, zajmując się anestezjologią i intensywną terapią. W latach 1988 i 1989 wydał w języku hiszpańskim książki Educación médica, práctica profesional y abuso de drogas entre los médicos Xavierian University Press i El paciente neuroquirurgico: manejo anestesico y de cuidados intensivos. Współautorem drugiej z nich jest Angel Mario Ruiz Pelaez, którego Alex Jadad nazywa swoim "pierwszym ojcem z wyboru” i wzorem do naśladowania.

W 1990 roku został członkiem Colombian Society of Anesthesiology.

– Oksford

W następnych latach kontynuował studia i pracę w dziedzinie anestezjologii, przebywając w Oksfordzie jako stypendysta British Council stypendium otrzymał mimo słabej wówczas znajomości języka angielskiego. Brał udział w pracach znanego zespołu specjalistów, zajmujących się problemami ocen skuteczności leków, m.in. środków znieczulających w tym opioidów. Równocześnie pracował w miejscowym hospicjum, gdzie gromadził obserwacje dot. działania morfiny. Wykonywał przeglądy systematyczne wielkiej ilości publikacji, coraz częściej dostępnych w medycznych bibliotekach elektronicznych, poszukując optymalnych decyzji leczniczych zob. evidence-based medicine. W latach 1992–1994 odbył studia doktoranckie w Balliol College & a Faculty of Clinical Medicine. Jego naukowymi opiekunami byli specjaliści, tworzący w tym czasie Cochrane Collaboration:

 • Iain Chalmers – wykonujący przeglądy systematyczne licznych wyników badań klinicznych w dziedzinie opieki nad matką i dzieckiem, koordynator James Lind Initiative James Lind Library i James Lind Alliance
 • Henry J. McQuay – zajmujący się zagadnieniami powstawania i zwalczania bólu, członek zarządu International Association for the Study of Pain IASP

Alex Jadad został jednym z członków Cochrane Centre Visiting Research Fellow 1993–1994. W 1993 roku opublikował wspólnie z H.J. McQuay’em artykuły Searching the literature. Be systematic in your searching i A high-yield strategy to identify randomized controlled trials for systematic reviews. Stopień doktora DPhil otrzymał na podstawie rozprawy pt. Meta-analysis of Randomised Clinical Trials in Pain Relief zob. metaanaliza, randomizowane eksperymenty kliniczne, opublikowanej przez wydawnictwo Uniwersytetu Oksfordzkiego w 1994 roku. Autor zaproponował m.in. metodę oceny wiarygodności publikowanych wyników medycznych badań eksperymentalnych, która zyskała dużą popularność jako skala Jadada lub "oksfordzki system oceny jakości”. Jest stosowana w różnych dziedzinach nauki. W 1996 roku po wyjeździe Jadada do Kanady ukazała się kolejna publikacja zespołu oksfordzkiego p.t. Assessing the quality of reports of randomized clinical trials: Is blinding necessary?

– Ontario Hamilton i Toronto

Studia podoktoranckie 1995–1996 Alex Jadad odbył w kanadyjskim McMaster University. Zajmował się m.in. możliwościami wykorzystania Internetu w medycynie. W 1999 roku uzyskał tytuły FRCPC i FRCSC. W 2000 roku przeprowadził się do Toronto, gdzie otrzymał stanowisko profesora tamtejszego uniwersytetu. W latach 2000–2010 był kierownikiem utworzonej w 1998 roku katedry medycyny paliatywnej Inaugural Rose Family Chair w Palliative Medicine and Complex Care UHN. Został współzałożycielem i dyrektorem:

 • Institute for Global Health Innovation and Equity w Dalla Lana School of Public Health
 • Centre for Global eHealth Innovation w Toronto General Hospital

W okresie 10 lat działalności Centrum stało się instytucją o międzynarodowej renomie. Na kwiecień 2020 roku zaplanowano debatę w Massey College Upper Library na temat "The Public Good: Advancing Global Health in and from Toronto”. Przewidziano wystąpienie A.R. Jadada Massey Senior Fellow.

Aktywność międzynarodowa
 • 2005 – reprezentant Ameryki w grupie ekspertów WHO ds. e-zdrowia Global Observatory for eHealth’s Strategic Advisory Group of Experts, eHealth’s SAGE
 • 2004–2009 – doradca rządów Hiszpanii i Andaluzji, prezes-założyciel rady Spanish eHealth Foundation, współtwórca Institute for Innovation on Human Wellbeing, w którym podjęto realizację szeroko zakrojonych projektów ulepszania warunków ludzkiego życia
W ramach andaluzyjskiego ministerialnego programu zintegrowanej opieki nad pacjentami z chorobami przewlekłymi w 2007 roku współtworzył OPIMEC Observatorio de Prácticas Innovadoras en el Manejo de Enfermedades Crónicas Complejas oraz Spanish eHealth Network and Revista eSalud wiodące czasopismo akademickie i portal popularyzujący e-zdrowie.
 • 2010
– redaktor naczelny pierwszej internetowej globalnej książki wiki pt. When people live with multiple chronic diseases: a collaborative approach to an emerging global challenge, dotyczącej opieki medycznej nad pacjentami z więcej niż jedną rozpoznawalną chorobą – organizator i przewodniczący Global People-centred eHealth Innovation Forum w czasie European Ministerial eHealth Conference Barcelona oraz International Forum" Youth-led Innovation and Entrepreneurship” w Brukseli i Estremadura Hiszpania – przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Doradczego i współprzewodniczący First International Summit on Human-centred and Family-focused eHealth w Chinach HeH, Pekin 2010
 • 2017 – wystąpienia na konferencji Palliative Care w Australii Adelaide 2017
                                     

2. Główne kierunki działalności

Praca naukowa i kliniczna
 • problemy walki z bólem w warunkach klinicznych i w hospicjach – anestezjologia, algezjologia i opieka paliatywna jako medycyna holistyczna
 • przeglądy systematyczne baz danych np. biblioteki Cochrana, Cochran Canada i analizy wiarygodności wyników opisanych badań klinicznych np. problem wielochorobowości w grupach uczestników RCT
Zdrowie publiczne
 • wdrażanie koncepcji globalnego systemu opieki zdrowotnej międzynarodowy "szpital bez okien”, w pełni wykorzystującego stale aktualizowaną wiedzę medyczną i udoskonalane narzędzia e-zdrowia, spełniające oczekiwania zarówno personelu medycznego jak ogółu pacjentów teleinformatyka w medycynie
 • starania o zmianę definicji zdrowia m.in. o uwzględnienie powszechności chorób przewlekłych i wielochorobowości i popularyzacja "opieki skoncentrowanej na pacjencie” Human-centred eHealth
                                     

3. Publikacje

Alex Jadad jest autorem lub współautorem licznych artykułów naukowych, spośród których za reprezentatywne uważa się:

Jest też autorem lub współautorem książek, m.in.:

 • 2018 – Trusted networks: The key to achieve world-class health outcomes on a shoestring
 • 2011 – Unlearning: Incomplete musings on the game of life and the illusions that keep us playing, Alejandro R. Jadad
 • 2016 – The Feast of Our Life: Preparing to Flourish Through Self-love
 • 1998 – Randomised Controlled Trials: A Users Guide
                                     

4. Nagrody i wyróżnienia

Wśród nagród i wyróżnień, które otrzymał Alejandro R. Jadad, wymienia się:

 • 1999 – "Premier’s Research Excellence Award”
 • 2007 – wybór przez British Medical Journal do grona autorów pamiątkowego wydania czasopisma Medical Milestones, w którym zamieszczono opisy 15 przełomowych odkryć, do których doszło od chwili wydania pierwszego numeru BMJ w 1840 roku
 • 2007 – tytuł "10 most influential Hispanic Canadians”, przyznany przez liderów społeczności i mediów
 • 2001 i 2002 – wyróżnienia przez Time Magazine mianem jednego z nowych Kanadyjczyków, którzy ukształtują kraj w XXI wieku, i jednego z wiodących kanadyjskich badaczy w dziedzinie medycyny
 • 2004 – "Canadian Latin Achievement Award” za znaczący wkład w budowanie relacji między Kanadą a światem hiszpańskojęzycznym
 • 2017 – HC od Universitat Oberta de Catalunya Open University w Barcelonie ang. Open University of Catalonia
 • 2012 – miejsce w gronie piątki niezwykłych Kanadyjczyków – pionierów zmian – w filmie "Celebrating a Diverse Canada”
 • 2008 – Order of the Congress równoważny Orderowi Kanady
 • 2005 – wliczenie do "The Best of the Best” przez grono "Top 40 Under 40 alumni” ze względu na wkład w naukę i ochronę zdrowia oraz przez rówieśników z Kolumbii jako naukowiec, który prawdopodobnie wywarł największy wpływ na przekształcenia kraju
 • 2016 – tytuł Doktor honoris causa HC od St. Francis Xavier University Doctorate of Laws oraz Senior Fellow w Massey College
 • 2009 – przewodniczący Canadian Association for People-centred Health’s Academic Research Collaborative i Global People-centred eHealth Innovation Network
 • 1997 – "National Health Research Scholars Award” od Health Canada wydziału zdrowia publicznego w rządzie Kanady
 • 2018 – wybór przez prezydenta Kolumbii do Council of the Wise międzynarodowa grupa doradców
 • 2018 – ASMEDAS Global Award for Contributions to Human Well-Being
 • 2006 – "Distinguished Lecturer Award” od kierownika ds. nauki Health Canada’s za wkład w przekształcenia systemu opieki zdrowotnej
 • 2002 – "New Pioneers Award in Science and Technology”
 • 1998 – "Canada’s Top 40 Under 40”, nagroda przyznawana od 1995 roku czterdziestu ludziom, którzy nie przekroczyli 40 lat, osiągających sukcesy w kanadyjskim biznesie oraz wizjonerów i innowatorów
 • 2007 – członkostwo Canadian Academy of Health Sciences pierwszy członek latynoski


                                     

5. Życie rodzinne

Alejandro Jadad zawarł związek małżeński z Marthą Garcia 12 marca 1981 roku, w czasie rezydentury w San Ignacio. Po jej zakończeniu wspólnie wyjechali do Oksfordu. Mają dwie córki. Starsza z nich, Alia ur. 1992, była w dzieciństwie zafascynowana komputerami i matematyką. Starszą, Tamen ur. 1995, pasjonował sport. W 2019 roku została zaproszona wraz z ojcem do Redwood Library & Athenæum w Newport Rhode Island. Odbyli międzypokoleniowy dialog na temat ewolucji mądrości, jej obecnego znaczenia i sposobów pielęgnowania oraz potrzeby poszukiwań własnego miejsca na "rozkwitającej planecie” A. Jadad, The Feast of Our Life: Preparing to Flourish Through Self-love. Martha prowadzi w domu kilka wirtualnych firm. Alex Jadad poznał emocje, towarzyszące rozpoznaniu nowotworu, nie tylko jako lekarz – również jako pacjent. Odczuł wówczas, jak wielką rolę odgrywa w tej sytuacji obecność bliskich, którzy bez ograniczeń poświęcają choremu swój czas, wspominając z uśmiechem wspólnie przeżyte piękne chwile, lecz nie unikając też rozmów o zbliżającej się śmierci wstępna diagnoza nie potwierdziła się. Rodzina włączyła się też w akcję promowania pełnego życia, publikując "Cieszmy się!” – serię zabawnych książeczek, angażujących do rozrywki i pouczających dla dzieci i ich dorosłych opiekunów część 1. Lets enjoy food!.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...