Poprzednia

ⓘ August Schellenberg (bankier)
                                     

ⓘ August Schellenberg (bankier)

August Ernst Leopold Schellenberg – kupiec oraz bankier we Lwowie, członek Izby Przemysłowo-Handlowej we Lwowie, działacz gospodarczy i społeczny.

Po ukończeniu szkoły buchalterów w Lipsku rozpoczął pracę w Lwowie, gdzie w latach 1861–1870 był głównym agentem na Galicję i Bukowinę Lipskiego Zakładu Ubezpieczeń od ognia Lepzinger Feuer Versicherungs Anstalt. Założyciel i właściciel w latach 1871–1896 Domu bankowego i spedycyjnego pod firmą: "August Schelenberg i Syn” najpierw przy ul. Hetmańskiej 12 potem Karola Ludwika 1 we Lwowie, którą przejął w 1896 jego syn Artur. Firma poza operacjami bankowymi prowadziła hurtową sprzedaż cementu. Była jedną z ważniejszych na terenie Galicji, w 1911 została przejęta przez wiedeński Merkur Bank. Reprezentant i generalny agent generalnej agencji Tow. Ubezpieczeń "Victoria” we Lwowie 1871-1875. Generalny agent 1860-1864, a następnie dyrektor generalnej agencji we Lwowie i reprezentant 1876-1892 Tow. Ubezpieczeń na życie i rentę "Ankier” "Kotwica” w Wiedniu. Członek oddziału lwowskiego 1880-1894 Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarskiego. Działacz i członek Komitetu GTG 12 czerwca 1880 – 27 czerwca 1894. Członek wydziału Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego we Lwowie 1887-1889. Redaktor naczelny najpierw dwutygodnika, a następnie miesięcznika "Nadzieja” we Lwowie w latach 1886–1897. Pismo miało charakter ekonomiczny i ukazywało się z podtytułem dwutygodnik z wykazem bieżących ciągnień losów, listów zastawnych, obligacyj indemnizacyjnych innych papierów wartościowych: wiadomości bankowe, kolejowe, ekonomiczne. Pismo to następnie prowadził jego syn August.

Udzielał się społecznie. Cenzor 1883 i członek wydziału 1884-1891, a także komisji szpitalnej 1889 Krajowego Stowarzyszenia Patriotycznej Pomocy Czerwonego Krzyża mężczyzn następnie członek wydziału 1892-1894 Krajowego Stowarzyszenia Czerwonego Krzyża mężczyzn i dam dla Galicji.

Pełnił również funkcje publiczne. Asesor ze stanu kupieckiego do senatu spraw handlowych przy Sądzie Krajowym we Lwowie 1867-1870. Członek ze stanu kupieckiego Izby Przemysłowo-Handlowej we Lwowie 1867-1869, 1872-1873, 1875-1878. Członek Krajowej Komisji dla spraw przemysłu domowego i rękodzielniczego we Lwowie 1884-1890.

Pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim.

                                     

1. Rodzina

Pochodził z pruskiego Śląska i był wyznania ewangelicko-augsburskiego. Zarówno on sam, jak również rodzina została całkowicie spolonizowana. Ożenił się z Karoliną Marią z domu Werner ur. 19 sierpnia 1843 we Lwowie, w latach 1884–1891 członkini wydziału Krajowego Stowarzyszenia Dam Patriotycznej Pomocy Czerwonego Krzyża w Galicji, następnie członkini wydziału 1892-1895 Krajowego Stowarzyszenia Czerwonego Krzyża mężczyzn i dam dla Galicji. Mieli 5 synów Artura, Othmara, Pawła, Augusta i Leopolda oraz córkę Gizelę. Syn Artur Leopold Karol 1862-1908, był prawnikiem, od 1894 właścicielem Domu bankowego i spedycyjnego pod firmą: "August Schellenberg i Syn” we Lwowie, był także od 1896 reprezentantem Tow. Ubezpieczeń na życie i rentę "Ankier” "Kotwica” w Wiedniu. Był także działaczem Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół” we Lwowie 1903. Sędzia obywatelski przy c. k. Sądzie Krajowym we Lwowie. Pochowany na Łyczakowie. Syn August był redaktorem i wydawcą miesięcznika "Nadzieja” 1897-1914. Syn Paweł był kupcem oraz bankierem we Lwowie, prowadził dom bankowy "Kreyser i Schellenberg”. Po krachu na giełdzie wiedeńskiej w 1895, oraz udzieleniu nietrafnych kredytów, m.in. Romanowi Drohojewskiemu oraz zerwaniu umowy przez wspólnika, doprowadzony do rozpaczy popełnił 18 lipca 1898 samobójstwo. Syn Leopold był lekarzem ginekologiem prowadzącym prywatny gabinet przy ul. Czarnieckiego 12 we Lwowie. Był także działaczem Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół”. Jego wnuk August, absolwent gimnazjum realnego im. Adama Mickiewicza we Lwowie 1913 poległ jako aspirant artylerii armii austro-węgierskiej 4 listopada 1915 na froncie wschodnim pod Maniewiczami.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...