Poprzednia

ⓘ Krzysztof Bielawski (biotechnolog)
                                     

ⓘ Krzysztof Bielawski (biotechnolog)

Krzysztof Piotr Bielawski – polski biolog, dr hab. nauk biologicznych, profesor zwyczajny Instytutu Biotechnologii Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2016 prorektor UG.

                                     

1. Życiorys

W 1985 ukończył studia biologiczne na Uniwersytecie Gdańskim, 11 marca 1999 obronił pracę doktorską Zastosowanie techniki PCR w badaniu onkogenów erbB i receptorów hormonów steroidowych jako potencjalnych czynników prognostycznych i predykcyjnych w raku sutka, 15 grudnia 2006 habilitował się na podstawie pracy zatytułowanej Adaptacja metod biologii molekularnej do diagnostyki i charakterystyki wybranych chorób zakaźnych, nowotworowych i genetycznych. 18 kwietnia 2011 nadano mu tytuł profesora w zakresie nauk biologicznych.

Został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Biotechnologii na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Medycznej w Gdańsku.

Piastuje funkcję profesora zwyczajnego w Instytucie Biotechnologii na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, oraz prorektora na Uniwersytecie Gdańskim.