Poprzednia

ⓘ August Romaszkan
August Romaszkan
                                     

ⓘ August Romaszkan

August Józef Maria Romaszkan-Kirkorowicz, baron, herbu własnego – ziemianin, działacz gospodarczy i społeczny

Ziemianin, właściciel przekazanych mu przez ojca w 1860 dóbr Ostapie, w pow. skałackim. Członek Rady Powiatu 1867-1870, 1873-1874, 1886-1889 w Skałacie.

Działacz gospodarczy. Od 1860 członek, w latach 1869-1883 członek oddziału tarnopolsko-zbarasko-skałacko-tremblańskiego Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarskiego. Od 1870 członek Galicyjskiego Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, delegat oddziału skałackiego do ogólnego zgromadzenia towarzystwa w latach 1871-1873, członek Wydziału Okręgowego w Skałacie 1887-1889. Członek rady nadzorczej 1870-1884 i dyrektor 1884 Galicyjskiego Zakładu Kredytowego Włościańskiego we Lwowie. Członek wydziału Towarzystwa Galicyjskiej Kasy Oszczędności 1872-1889. Członek od 1877 wiceprezes komisji kontrolującej Ogólnego Galicyjskiego Towarzystwa Ubezpieczeń we Lwowie 1874-1877. Członek rady nadzorczej zakładu zastawniczego "Pius Mons" przy archikatedrze ormiańskiej we Lwowie 1876-1889. Kurator Towarzystwa Ogrodniczo-Sadowniczego we Lwowie 1882-1887.

Udzielał się także społecznie. Prezes lwowskiego oddziału Galicyjskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt 1879-1884. Członek wydziału Krajowego Stowarzyszenia Patriotycznej Pomocy Czerwonego Krzyża w Galicji 1881-1889. Członek Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego we Lwowie, w latach 1870-1871 członek jego wydziału zarządu. Charakteryzując Augusta i jego brata Zygmunta nielubiący Romaszkanów Kazimierz Chłędowski zapisał na kartach swego pamiętnika: dwaj przede wszystkim Romaszkami byli bardzo znanymi we Lwowie postaciami, dwa czarne, niskie grubasy, starzy kawalerowie: jeden Zygmunt, Zyziem zwany, finansista, prezes Banku Włościańskiego, o którym mówiono, że za godło ma ściągniętą skórę z biednego chłopa, drugi August, przestępujący jak kaczka z nogi na nogę, próżniak, plotkarz, sybaryta. Wieczorem Zyzio zasiadał w kasynie szlacheckim i był zbiornikiem wszystkich nowin. August który miał jeszcze inne namiętności, siedział u pani S. żony urzędnika Banku Włościańskiego, bardzo przystojnej brunety, gdzie stworzył sobie ognisko domowe, kukułcze.

Pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.

                                     

1. Wyróżnienia i odznaczenia

Wraz z ojcem otrzymał od cesarza dziedziczny tytuł barona 22 sierpnia 1857 dyplom datowany Wiedeń 3 stycznia 1858 Od 1868 był austriackim szambelanem. Kawaler orderu Żelaznej Korony klasy 3 1875.

                                     

2. Rodzina

Urodził się w ormiańskiej rodzinie ziemiańskiej pochodzącej z Mołdawii, której potwierdzono szlachectwo 8 lipca 1789. Był synem Piotra Romaszkana 1790-1863 i Katarzyny z Bołoz-Antoniewiczów 1803–1847. Miał rodzeństwo: siostrę Karolinę Sabinę ur. 1822, żonę Edwarda Adama Komorowskiego 1810-1865 oraz brata: Zygmunta Jana Piusa 1825-1893. Rodziny nie założył.