Poprzednia

ⓘ Lista polskich filmów fabularnych nagrodzonych przez Międzynarodową Federację Krytyków Filmowych (1959–1989)
                                     

ⓘ Lista polskich filmów fabularnych nagrodzonych przez Międzynarodową Federację Krytyków Filmowych (1959–1989)

Lista polskich filmów fabularnych nagrodzonych przez Międzynarodową Federację Krytyków Filmowych. Międzynarodowa Federacja Krytyków Filmowych, utworzona w 1925 w Paryżu, nagradza najlepsze filmy na różnych międzynarodowych festiwalach filmowych. Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej w składzie Federacji znajdowali się polscy krytycy filmowi, ale dopiero od 1946 FIPRESCI regularnie organizuje własne jury złożone z krytyków filmowych, które typuje najlepsze filmy na prestiżowych wydarzeniach filmowych. Jury FIPRESCI przy danym festiwalu składa się zwykle z trzech do dziewięciu osób, a nagrodą dla filmowca jest dyplom Federacji.

Do 1959 żaden polski film fabularny nie otrzymał nagrody FIPRESCI. Precedens ustanowiły: nagrodzony na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes film Popiół i diament 1958 Andrzeja Wajdy, wyróżnione na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Locarno Pożegnania 1958 Wojciecha Jerzego Hasa oraz uhonorowany na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w San Sebastian Zamach 1959 Jerzego Passendorfera, wszystkie zaliczane do polskiej szkoły filmowej. Począwszy od 1959 roku ustanawiającego precedens, a kończąc na roku 1989 faktycznej zmianie ustroju dotychczasowej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, zaszczytu otrzymania nagrody Federacji dostąpiły 32 polskie filmy fabularne, przy czym w omawianym okresie najczęściej – czterokrotnie – nagrodę otrzymali Wajda oraz Krzysztof Kieślowski. Więcej niż jednokrotnie w kategorii filmów fabularnych zostali nagrodzeni również Wojciech Jerzy Has oraz Janusz Zaorski patrz tabela poniżej.