Poprzednia

ⓘ Jakub Romaszkan
Jakub Romaszkan
                                     

ⓘ Jakub Romaszkan

Jakub Antoni Grzegorz Romaszkan, baron herbu własnego – ziemianin, poseł do austriackiej Rady Państwa.

                                     

1. Życiorys

W latach 1855-1862 uczył się w Theresianum w Wiedniu, gdzie uzyskał maturę.

Ziemianin, właściciel od 1857 dóbr Koszyłowce, Popowce, Sadki, w pow. zaleszczyckim, a następnie klucza dóbr Horodenka, którym zaczął zarządzać jeszcze pod koniec życia swego ojca. Wprowadził w nich uprawę buraków cukrowych i hodowlę nowych ras bydła mlecznego, oraz rozwinął tradycyjne uprawy. Modernizując gospodarstwo zbudował rafinerię cukru, browar, fabrykę cykorii i kawy zbożowej, gorzelnię w Horodence a także gorzelnię w Siemakowcach. Założył także stadninę i hodowlę rasowych półarabów. Konie z niej pochodzące nie tylko startowały i wygrywały w wielu gonitwach konnych, ale także stały się zaczątkiem hodowli w wielu stadninach Europy Południowo-Wschodniej. Był rzecznikiem postępu w rolnictwie, w jego wzorowo prowadzonym majątku odbywali praktykę młodzi ziemianie z Galicji. Od 1861 członek a następnie członek 1867-1914 i prezes 1874-1883, 1885-1889 oddziału pokuckiego, w l. 1870-1873 był także członkiem oddziału buczacko-zaleszczyckiego Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarskiego. Organizator wystawy rolniczej w Horodence 1869. Członek Wydziału Okręgowego w Zaleszczykach 1878-1882 i Horodence 1869-1914 oraz delegat na ogólne zgromadzenia 1869-1871 Galicyjskiego Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. Członek kuratorium niższej szkoły rolniczej w Horodence 1886-1899. Swoje zyski z majątku inwestował także w innych dziedzinach gospodarki, m.in. 2 latach 1883-1884 otrzymał dwie koncesje na budowę linii kolejowych z Horodenki do Załucza i Śniatynia. Wiceprezes zarządu kolei Delatyn-Kołomyja-Stefanówka 1906-1908. Był także członkiem Centralnego Związku Galicyjskiego Przemysłu Fabrycznego.

Członek Krajowego Komitetu dla spraw chowu koni w Galicji 1883-1887. Członek Powiatowej Komisji Szacunkowej podatku gruntowego w Horodence 1871-1888 oraz zastępca członka Powiatowej Komisji Szacunkowej podatku gruntowego w Zaleszczykach 1871-1876. W latach 1867-1874, 1876-1891 i 1902-1910 członek Rady Powiatu oraz zastępca członka 1867-1874, 1879-1881 i członek 1886-1891 Wydziału Powiatowego w Horodence. Członek Rady Powiatu 1869-1873, 1876-1882 oraz członek 1869-1873 Wydziału Powiatowego w Zaleszczykach i członek Okręgowej Rady Szkolnej w Zaleszczykach 1880-1882. Burmistrz miasta Horodenka 1874-1890. Mieszkańcy zarzucali mu w skargach do Wydziału Krajowego liczne nadużycia, niesprawiedliwości i "absolutny, despotyczny rząd”. W rezultacie w kwietniu 1890 roku Wydział Krajowy rozwiązał radę gminną z uwagi na nadużycia finansowe.

Był posłem do austriackiej Rady Państwa VI kadencji 4 grudnia 1884 - 23 kwietnia 1885 i VII kadencji 22 września 1885 - 23 stycznia 1891 wybieranym w kurii I wielkiej własności ziemskiej w okręgu wyborczym nr 18 Kołomyja-Horodenka-Śniatyn-Kosów-Nadwórna. Pierwszy raz został wybrany w wyborach uzupełniających po rezygnacji Mikołaja Krzysztofowicza w 1885. W parlamencie austriackim należał do grupy posłów konserwatywnych - Koła Polskiego. Podczas pobytu w Wiedniu zaprzyjaźnił się ze znanym hulaką i jednocześnie ministrem Oliverem Bacquehem i wraz z nim prowadził bujne życie towarzyskie.

Zaangażowanie w działalność polityczną, ale przede wszystkim jego nieostrożna a zarazem mało profesjonalna gra na giełdach – wiedeńskiej i budapesztańskiej spowodowała zubożenie a zarazem zadłużenie właściciela Horodenki. Na początku XX wieku spłaty procentów i sum kredytowych pochłaniały zyski z klucza dóbr. Zagrożony przymusową licytacją w 1912 roku sprzedał majątek braciom Andrzejowi i Kazimierzowi Lubomirskim transakcja ta wysunęła tę rodzinę pod względem posiadania majątków ziemskich na czoło galicyjskiego ziemiaństwa. W tym okresie rozpadło się także jego małżeństwo, jego żona pozostała w Galicji, sam zaś Jakub związał się z Leopoldyną Rossow i zamieszkał na stałe w Wiedniu, gdzie był właścicielem domu, posiadłości w Sitzenbergu, oraz kolekcji obrazów, w tym portretów rodzinnych. Był także nadal właścicielem dóbr Babińce pod Dźwinogrodem w Galicji.

                                     

2. Rodzina

Urodził się w ormiańskiej rodzinie ziemiańskiej pochodzącej z Mołdawii, której potwierdzono szlachectwo 8 lipca 1789. Jego ojcem był Mikołaj Romaszkan 1811-1882 i Teresa z Plohlów. Ożenił się w 1868 z Heleną z Petrowiczów 1850-1938 będąca córką pierwszego burmistrza Czerniowiec Jakuba Petrowicza. Mieli trzy córki: Marię Teresę 1869-1961, żonę Józefa Lasockiego 1861-1931, Joannę Antoninę Stefanię 1870-1940, żonę Juliana Brunickiego 1864-1924, i Annę Franciszkę ur. 1874, żonę Eduarda Strohschneidera.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...