Poprzednia

ⓘ Agencija za nacionalnu bezbjednost
Agencija za nacionalnu bezbjednost
                                     

ⓘ Agencija za nacionalnu bezbjednost

Agencija za nacionalnu bezbjednost, ANB – czarnogórska służba specjalna odpowiedzialna m.in. za wywiad, kontrwywiad oraz bezpieczeństwo wewnętrzne kraju. Utworzona została 5 maja 2005 r. na mocy, podpisanej przez prezydenta Filipa Vujanovicia, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Narodowego. W roku 2020 agencja dysponowała budżetem na poziomie 8 728 434 euro.

                                     

1. Zadania

Do zadań agencji należy gromadzenie, archiwizacja, analiza, ocena, wykorzystywanie, wymienianie, utrzymywanie i ochrona danych:

  • o działaniach skierowanych przeciwko niezależności, suwerenności, integralności terytorialnej, bezpieczeństwu oraz porządkowi konstytucyjnemu Czarnogóry
  • o działalności terrorystycznej
  • mających znaczenie dla obronności Czarnogóry oraz realizacji jej strategicznych celów bezpieczeństwa i interesów działalność wywiadowcza i kontrwywiadowcza
  • o działaniach oficerów wywiadu innych państw, mających znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego
  • o działalności przestępczości zorganizowanej
  • w sprawie zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego
  • w sprawie poważnych zbrodni przeciwko ludzkości i innych wartości chronionych prawem międzynarodowym
  • w sprawie potencjalnych zagrożeń dla dobrobytu gospodarczego Czarnogóry
  • o innych możliwych zagrożeniach dla bezpieczeństwa narodowego

Użytkownicy również szukali:

agent służb specjalnych, jedna ze służb specjalnych jest, wywiad włoski,

...
...
...