Poprzednia

ⓘ Wincenty Rozwadowski
Wincenty Rozwadowski
                                     

ⓘ Wincenty Rozwadowski

Wincenty Jordan-Rozwadowski, herbu Trąby – ziemianin, działacz gospodarczy

Ukończył z odznaczeniem gimnazjum im. Franciszka Józefa we Lwowie 1896. W latach 1896-1898 studiował rolnictwo w Niemczech. Jako jednoroczny ochotnik odbył służbę wojskową 1898-1899. W 1900 mianowany por. rezerwy.

Ziemianin, w latach 1901-1918 dzierżawca dóbr Kozłów wraz z Duniowem, Woroniowem, Pronadą i Czartakiem w powiecie Kamionka Strumiłowa, należących do jego ciotki Anieli Kielanowskiej. Jako fachowiec doprowadził ten majątek, wcześniej zapuszczony, do bardzo dobrego stanu. Od 1920 zarządzał w swoim imieniu i brata Jana Emanuela dobrami Babin 768 ha i Słobódka 473 ha w pow. kałuskim. Po zniszczeniach wojennych z okresu I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej odbudował dwór i folwark oraz zaprowadził duże gospodarstwo rybne i stadninę bydła nizinnego. Od 1929 właściciel zakupionych od Pawlikowskich dóbr Starzawa w pow. mościskim. Do 1934 wybudował tam od podstaw gospodarstwo rybne nazwane Nowostawy ok. 600 ha stawów, sprowadzając wodę kanałem o długości 5 km z rzeki Wiszni, na której został zbudowany żelazobetonowy jaz. Współwłaściciele zakładów cukierniczych Zaleskiego we Lwowie i udziałowiec kilku przedsiębiorstw naftowych.

Od 1901 członek oddziału w Kamionce Strumiłowej Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarskiego. Działacz i członek Komitetu GTG 30 czerwca 1908 – 20 czerwca 1914. Członek Zarządu Głównego Towarzystwa Kółek Rolniczych we Lwowie 1909-1910. Członek zarządu Giełdy Produktów i Towarów we Lwowie 1913-1914. Członek i detaksator Wydziału Okręgowego w Kamionce Strumiłowej 1906-1914 oraz Wydziału Okręgowego w Turce 1914 Galicyjskiego Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. W okresie międzywojennym członek Rady Nadzorczej Związku Gorzelnianego i Zjednoczonych Kół Rolniczych. W latach 30-tych był także członkiem Stronnictwa Narodowego. Był członkiem założycielem Związku Rodzinnego Jordan Rozwadowskich.

Po wybuchu II wojny światowej przedostał się poprzez Węgry do Francji, gdzie zamieszkał u swej bratanicy Janiny Filliol w Argentat. Zmarł nagle na atak serca.

                                     

1. Rodzina

Urodził się w rodzinie ziemiańskiej, syn inżyniera i powstańca styczniowego Bartłomieja 1846-1882 i Marii z Szymanowskich 1847-1922. Miał rodzeństwo: brata Jana Emanuela 1872-1935 i dwie siostry Zofię 1874-1918, żonę Stefana Dembińskiego 1867-1940 i Anielę 1876-1969 żonę Wojciecha Komornickiego 1879-1940. Ożenił się w 1903 z Elżbietą z Kruszewskich. Mieli dzieci: trzech synów: Bartłomieja 1904-1940, Tadeusza 1906-1982, Wiktora 1912-1977, oraz trzy córki: Annę 1905-1958 żonę Edmunda Nieszkowskiego 1899-1972, Marię 1909-1999, żonę Stanisława Wernickiego, Anielę 1913-1990, żonę Jacka Rozwadowskiego 1909-2003,

Użytkownicy również szukali:

...
...
...